آشنایی با مجموعه بیستون از اثار با ارزش تاریخی ایران (عکس)

معیار II: نقش برجسته و کتیبه داریوش که به دستور داریوش اول به وجود آمده نشانه بارزی از ارتباطات مهم ارزشهای بشری در توسعه هنر و نوشتار یادمانی است. پس خیلی دور از ذهن نیست که در چنین وضعیتی بین صعود کنندگان مشاجره و یا حتی نزاع صورت گیرد. ۱- دریای غوربند : از شرق کوتل شیبر سر چشمه میگیرد و از غرب به طرف شما شرق به فاصله ۸۰ کیلو متر بین هندوکش و اطراف کوه پغمان امتداد دارد و سر انجام به دریای پنجشیر ملحق میشود . او میگوید زلزلهی بزرگی که در سال ۱۹۳۴ اتفاق افتاد، باعث کاهش ۶۳ سانتیمتری کوه شد.در قرن نوزدهم، ارتفاع اورست را با اندازهگیری زاویهی بین قلهی کوه و نقاط روی زمین که موقعیتشان نسبت به دریا تقریبا معلوم بود، محاسبه کردند.

با توجه به گزارشهای انگلیسی در میانهٔ قرن نوزدهم، نام محلی آن در دارجیلنگ، دئودونگا به معنی کوه مقدس گزارش شدهاست. کوه اورست (به نپالی: ساگارماتا (सगरमाथा به معنی سر آسمان)، به تبتی: چومولونگما و به چینی: ژومولانگما (珠穆朗玛) بلندترین کوه و بلندترین نقطهٔ کرهٔ زمین است. ماگما موادی مذاب است که در زیر پوسته زمین بوده و چندین مایل زیر زمین هستند اما گدازه به سطح زمین می رسد. گدازه سرد شده و به سنگ تبدیل می شود. الباقی 2 درصد جمعیت آن را نیز ارامنه و یهودیها تشکیل می دهند.

دره سکوت درهای زیبا در کنار ساحل است که با عبور از مسیری سنگی به آن میرسید. حد شرقی سهند ، شهرستان هشترود تا دره قزل اوزن و حد غربی آن سواحل شرقی دریاچه ارومیه میباشد . دریاچه واقع در دامنه شمالی سبلان و در جوار بلندترین قله، به احتمال زیاد باقی مانده فوران آتشفشان است. در دامنه اورست حجم عظیمی از کپسولهای اکسیژن و تجهیزات کوهنوردی وجود دارد که صعود کنندگان آنها را در کوه رها کردهاند. اپا آب شدن برفهای روی قله را باعث سختتر شدن صعود دانسته و اظهار میکند که با همین آب شدنها، محل زندگی افراد ساکن در دامنه قله، که خود نیز جزو آنها است، غرق در سیل خواهد شد.

سپس این مقدار متعاقباً توسط اندازهگیری یک تیم چینی در سال ۱۹۷۵ تأیید شد. حتی در میان این اجساد، جنازه افرادی که به عنوان راهنمای گروه بودهاند نیز مشاهده میشود. نام این کوه در اساطیر ایران نیز به چشم می خورد و در شاهنامه آمده که ضحاک (پادشاهی ستمگر) در آن به بند کشیده شده است.کوه دماوند در سیام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد. چین ارتفاع اورست را ۸۸۴۴ متر عنوان میکند، درحالی که نپال مدعی است که ارتفاع اورست ۸۸۴۸ متر است. در سال ۲۰۱۰، چین و نپال پس از سالها اختلاف برسر ارتفاع اورست، نهایتاً توافق کردند که کوه اورست رسماً ۸۸۴۸ متر است.

این سه کوهنورد با راهنمایان صعود درگیر میشوند که البته نهایتاً به دلیل همکاری سایر اعضای صعود کننده با بومیان هیمالیایی، به کمپ اصلی بازمیگردند. با محاسبه این رقم، عدد ۱۵۸.۴۶ متر بدست می آید. در عرصه فقه آل محمد به حضور فقیه نامدار حضرت ایت الله العظمی سید محسن حکیم می شتابد و در اصول فقه از درس پر بار اصولی متبحر حضرت آیت الله العظمی خویی بهره می برد. ساعت 2 ظهر است و رستوران بسرعت از سربازان امارت پر میشود. این منطقه پس از قله دماوند بلندبرین قله های البرز مرکزی را در خود جای داده است و تنها منطقه ایستکه ارتفاع قله های آن از ۴۴۰۰ متر تجاوز میکند.

تغییر ضخامت این توده در طول زمان، باعث این میشود که هیچگاه نتوان ارتفاعی قطعی برای آن تعیین نمود. آخرین فوران مرگبار آن که باعث شد در شمار قویترین آتشفشان ها در دنیا قرار گیرد، این فوران مربوط به سال 1903 بود. کوه استرومبولی در ماه ژوئیه گذشته فوران کرد و باعث کشته شدن یک کوه نورد شد. این نام به افتخار جرج اورست، و علیرغم مخالفت خود او، انتخاب شد. در حدود العالم آمدهاست: بنجهیر و جاریابه دو شهر است و اندر وی معدن سیمست و رودی میان این هر دو شهر بگذرد و اندر حدود هندوستان افتد. کوه اورست دارای دو مسیر اصلی صعود است که یکی در دامنهٔ جنوبی در نپال و دیگری در دامنهٔ شمالی در تبت قرار دارد.

واگ نمیتوانست یک نام محلی و عمومی را پیشنهاد کند، چرا که در آن زمان امکان دسترسی افراد بیگانه به تبت و نپال وجود نداشت. گزارشهای حاصل از دو محاسبه نشان میدهد که آهنگ تغییرات به صورت ۴ میلیمتر افزایش ارتفاع و ۳-۶ میلیمتر حرکت به سمت شمالشرق در سال است، اما دیگر محاسبات حاکی از آن است که جابهجایی بیشتر از این مقدار (۲۷ میلیمتر) بوده و حتی کاهش ارتفاع نیز پیشنهاد شدهاست. در سال ۱۸۶۵، انجمن سلطنتی جغرافیا نام رسمی این کوه را پس از پیشنهاد آندرو واگ، رئیس وقت ممیزی بریتانیا در هند برگزید. ارتفاع قلهی این کوه حدود 4811 متر میباشد که در بالای آن قلهی آن هم یک دریاچه کوچک زیبا وجود دارد.

چون CO2 یکى از گازهاى عادى آتشفشانى است، ممکن است از ماگماى سطحى رها شده و به دریاچه راه پیدا کرده باشد و در آب هاى زیر انباشته گردیده باشد. این ویژگى به سبب قرار گرفتن این آتشفشان ها در مکان هاى خاص است. از این قلعه بارها و بارها در کتاب های تاریخی و افسانه ها نام برده شده است؛ اما هیچکس به درستی نمی دانست این قلعه در کجا قرار دارد. ارتفاع قله این کوه در افغانستان ۶۶۵۰ متر بوده که بنام تیراج معروف استو از سطح اب دریا ۸۳۰۰ متر ارتفاع دارد . ارتفاع قلهٔ آن از سطح دریا برابر با ۸۸۴۸٫۸۶ متر (حدودا ۲۹٬۰۱۵ پا) میباشد.

فاصله قله چیمبورازو از مرکز زمین ۶٬۳۸۴٫۴ کیلومتر است و این فاصله برای اورست ۶٬۳۸۲٫۳ کیلومتر است که دقیقاً ۲٬۱۶۸ متر از اورست بیشتر است. این یخچالها به نامهای سرچال، علم چال، تخت سلیمان،مرجیکش، خرسان،هفت خوان،چالون،شانه کوه واسپلیت معروف هستند. دیوار بزرگی کـه دراین منطقه وجوددارد، با نامهاي فرهاد تراش، فراتاش و تخت فرهاد در میان مردم شناخته شده اسـت. بر طبق آمار ثبت شده تا سال ۲۰۱۹، اورست جان بیش ۳۰۰ نفر را گرفتهاست که بسیاری از اجساد آنها در همان منطقه باقی ماندهاست.علاوه بر آن هشت نفر نیز بر اثر طوفانی شدید، در سال ۱۹۹۶ جان خود را از دست دادند.

شرایط این منطقه به علت وجود بارانهای سیلآسا و مالاریا بسیار دشوار بود، بهطوریکه سه نقشهبردار بر اثر مالاریا جان خود را در حالی از دست دادند که دو تن دیگر به علت ناتوانیهای جسمی مجبور به استراحت بودند. این نام پیشتر به کار نرفته بود، در حالی که ساکنان محلی عموماً آن را با نام چومولونگما میشناختند. «اوفریس اومنیسوپرستس»، معروف به عنکبوت پرشی هیمالیا، که در گوشه سنگها و درز صخرههای اورست زندگی میکند، یکی از معدود مخلوقاتی است که در این حد از ارتفاعات زندگی میکند.این عنکبوت قادر به خوردن همه حشراتی که قادر به پرواز در آن مناطق هستند میباشد.

برای بر طرف کردن این مشکلات تاسیسات متنوع و چشمه های کوچکی در گوشه و کنار قلعه ساخته شده که هنوز آثاری از آنها به چشم می خورد. آتشفشان چیمبورازو در اکوادور، آمریکای جنوبی فقط یک درجه با استوا فاصله دارد در حالیکه این مقدار برای اورست (بلندترین قله جهان) ۲۸ درجهاست. و نقطه جوش آب نیز ۷۱ درجه سلسیوس (۱۶۰ درجه فارنهایت) است. ۴۵۰ میلیون سال قبل و زمانی که سنگآهک، قسمتی از لایههای رسوبی بوده است، اورست در زیر آب قرار داشته است.

صعود به اورست چیزی حدود چندهزار دلار آب میخورد، اما هر روز به تعداد کسانی که قصد فتح اورست را دارند افزوده میشود. با ایــن حســـاب اهل جهنم فرق دارند… چطور با مردم رفتار نمايم؟ اما جالب اینجاست که در کمپ اصلی با نیروهای نظامی نپالی مواجه میشوند و به همین دلیل مجبور به دادن تعهد به عدم تکرار کار خود میدهند. دانستن اینکه چگونه باید این کار را انجام دهیم می تواند زندگی ما را بسیار ساده تر کند! حقیقت این است که الله متعال در مورد کسی که با ایمان و گناهان کبیره ای از دنیا برود که از آنها توبه نکرده، می فرماید: «إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ»: «بی گمان الله این گناه را که به او شرک آورده شود نمی بخشد و جز آن را برای هرکس که بخواهد می بخشد».

دیدگاهتان را بنویسید