المپوس بلندترین کوه منظومه شمسی با ارتفاعي 3 برابر قله اورست

پس از اتمام واکنش برعکس شروع می شود یعنی از داخل فرورفتگی به سمت بالا درست مانند آتشفشان دی کرومات آمونیوم شروع به سوختن می کند و با جلوه ای ویژه جرقه های آن به اطراف پخش می شود. او این تندیسها را داخل ایوانهای مزین به نقاشیهای رنگی و پردههای زربفت به شکوهمندترین وجه دیده است. در حوالی رودبار در داخل کنگلومرا میتوان قطعات کوارتزیت سفید رنگ را به وفور دید که منشأ آنها ممکن است از رسوبات دوره پرمین یا حتی کوارتزیت رأسی لالون باشد.

بامیان شهری است که رد پای بسیاری از شخصیتهای اساطیری را در آن میتوان یافت. زبان نمادین توأم با رمز، کنایه و مجاز است و تا کسی با اسرارو اشارتهای آن آشنا نباشد، بشارتهای آن را در نخواهد یافت. تحلیل های باستان شناسی در مورد مهره های یافت شده از سنگ لاجورد به ما می گوید که تجارت این سنگ در دوران باستان همانند یک کالای شأن زا و تجملی بین ثروتمندان بوده است. به شکل یک امپراتوری بزرگ، بر محدوده بزرگی که افغانستان فعلی، آسیای میانه و شمال هند را شامل میشد، حکومت کرد. ولسوالی خواهان قراریکه قبلا ذکر نمودم همسرحد با ایا لت ختلان تاجکستان میباشد که مرز بین این دو منطقه را دریای آمو تشکیل میدهد مردمان این دو مناطق پیش از حمله روسها به آسیای میانه باهم بسیار مراودات داشتند اکثرآ یک برادر این سوی دریا و برادر دیگر آنسوی دریا بودند ولی با هم همیشه در تماس بودند حتا در مراسم خوشی و جشن های سال نو با هم یکجا میشدند.

از یکسو در مسیر تجاری راه ابریشم قرار داشت که هند و چین و آسیای میانه را به هم وصل میکرد و به این جهت از رونق اقتصادی قابلتوجهی برخوردار بود؛ از سوی دیگر یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود. ذخاير گازى کشف شده در شمال هندوکش قرار دارند. اینجاهای خالی که مو بر اندام هر بینندهای راست میکنند، به همان اندازه سخن برای گفتن دارند که اصل تندیسها داشتند. پادشاهان این سلسله، به آیین بودایی گرایش یافته و در گسترش آن سعی بلیغ کردند.

با آمدن دین اسلام در این سرزمین، آیین بودایی رو به افول گذاشت و مجسمهها در جریان حمله فاتحان مسلمان در معرض تخریب و تاراج قرار گرفتند. آیین بودایی تا سدههای نخستین اسلامی در بامیان رواج داشت. این مجسمهها و دیگر آثار بودایی بامیان در زمان کوشانیان پدید آمده اند. آثار کهن بهجامانده گویای آن است که بامیان یک سرزمین کهن است. این فرهنگ سیاسی در طی یک دوران طولانی فعالیت سیاسی باید با چنان دقت و ابتکار عملی و سازماندهی گردد که خود به نهاد گشن بیخ مبدل گردد.

بااینحال دنیا آنگونه که میبایست متوجه بامیان نشد؛ تا اینکه طالبان طی یک اقدام سیاسی و دور از انتظار، مجسمهها را نابود کردند. یک نقال بامیانی معتقد است که بامیان دارای چهار پایتخت بوده: شهر ضحاک، شهر غلغله، شهر سرخوشک، شهر سارسینگ پادشاه. برای بازدید از بیستون باید: به شهر بيستون در شرق شهر کرمانشاه بروید و وارد محوطه تاریخی بیستون شوید. قنطره نيز يا روي قناتي بوده که آب آن از شرق به غرب، در دامنه جنوبيِ کوه احد جاري بوده و يا از شمال به جنوب ـ يعني از درون شعب کوه احد ـ برابر مقبره حمزه، بر وادي بوده است که اکنون نيز اين دو قنات به هم متصل هستند و روي نقطه اتصال، پلي قرار دارد.

گفته می شود که چشمه آب خنک روستای بالاکوه را آبیاری کرده و در روستای پای کوه خاتمه یافته است. برای اطمینان، دور چادر ها راه هایی برای عبور آب کندیم تا در صورت بارش مجدد باران، آب به زیر چادرهایمان نرود. ازآنجاییکه نابودی کل تندیسهای غولپیکر بامیان برایشان مقدور نبود، فقط صورتشان را تراشیدند تا حداقل آنها را ناقص کرده و از صورت بت خارج کنند. طلاها و دیگر اشیاء قیمتی آنها نیز به عنوان غنیمت به تاراج رفت. ولایت بامیان، که سابقهی تاریخی طولانی دارد، در «بنداهش پهلوی» به عنوان «بامیکان» ذکرشده است و در منابع چینی نیز، با تلفظهای مختلف آمده است.

یُمگان یا یَمگان: این ولسوالی در غرب ولایت بدخشان قرار دارد و گفته میشود ناصر خسرو در این ولسوالی درگذشته و مدفن او در این مکان قرار دارد. زبان فارسی، زبان مردم این ولایت است. این آموزشگاه با شهرت جهانی خود و هم چنین داشتن مراکز معتبر در بسیاری از نقاط دنیا مرکزی را هم در ونکوور کانادا دارد. وی ادامه داد : حدود 157 دفتر کار و حدود 140 واحد تجاری در مرکز تجارت جهانی کوه نور وجود دارد که به صورت انحصاری به صنعت طلا، جواهر و گوهرسنگها تعلق دارد.

سلیمان تائو نزد قرقیزها بسیار مقدس شمرده میشود چنانکه بیماران و حاجتمدان بسیاری برای رفع گرفتاری و اجابت حاجات خود بهاین کوه میروند و برکت و سعادت در خانواده خود را طلب میکنند و بهنیروی خارقالعاده آن باور دارند. بر روی سکههایی که از ایشان بهجا مانده، کلمه «شیر» با رسمالخط کوشانی دیده میشود. دوره کوشانیان با دست آوردهای فرهنگی و تمدنی بزرگ خود، طلاییترین دوره در تاریخ بامیان محسوب میشود. پس از او حاکمان مسلمان غزنوی، غوری و تیموری و حتی در دوره معاصر، امیر عبدالرحمان، هرکدام سهمی در تخریب این تندیسهای داشتهاند.

هرچند نابودی تندیسهای دوگانه بامیان ضایعه جبرانناپذیری برای میراث فرهنگی افغانستان و جهان بود، اما به این معنی نیست که با تخریب آنها هست و نیست بامیان ازدسترفته است. هند را کشور هفتاد و ملت میدانند، چون در مجموعه ایالتهایی که رسمی ثبت شدهاند، این کشور پُر از فرهنگها، زبانها و سنتهایی هستند که برخی از آنها شناخته شده و بسیاری از آنها در قبیلههای مختلف این سرزمین از بزرگ خاندان به فرزندان کوچکتر میرسد. هیوان تسانگ در سال ۶۳۲ میلادی در جریان سفر خود به بامیان نخستین کسی بود که مشاهدات خود را از موقعیت طبیعی، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تمدنی بامیان به ثبت رساند.

نخستین بار که نام بامیان به عنوان یک شهر و یک ساحه تمدنی در تاریخ ذکرشده، در قرن هفتم میلادی توسط یک سیاح چینی است. در واقع، بامیان یک موزیم بزرگ است که هم ازلحاظ تاریخی و هم ازلحاظ طبیعی جذابیتهای بیشماری دارد. میگویند ازآنجهت که بلخ به بامیان نزدیک است، آن را «بلخ بامی» گفته اند. پس از او بامیان در مآخذ چینی به نام «فان یان»، که به تلفظ امروزی بامیان بسیار نزدیک است، یادشده است. نزدیک به 200 سال پیش، این پل را والی پشتکوه مرمت کرده بود.

اکنون شرایط شرپاها تغییر کرده است و نسل جدید شرپاها به این خودباوری رسیده اند که کوهنوردان قدری هستند. اکنون نیز این دو قنات به هم متصل میشوند و روی نقطه اتصال، پل قرار دارد. بیگمان کسانی که درگذشته آن تندیسها را میدیدند و از شکوه و عظمتشان میخکوب میشدند، سازندگانشان را به خاطر همت و تواناییشان میستودند، اما آنانی که اکنون جای خالیشان را میبینند، آه از نهادشان بر میآید و بر عاملین فاجعه نفرین میفرستند. هیچچیز مانع از آن نمیشد که آنها به خاطر تفریح یا ثواب بهسوی مجسمهها فیر نکنند. در زمان مجاهدین نیز آنها از آسیب در امان نماندند.

دیدگاهتان را بنویسید