جلگه بزرگ چین در شرق آسیا از آبرفت کدام رود بوجود آمده است؟

تا فعلاً ۲۸۶ معدن فلزات ۵ میدان گازی در شمال، تیل مایع وسایر معدنیات کشف شدهاست. با هماهنگی قبلی سرپرست عزیز جناب آقای دلنوا، همنوردان راس ساعت ۱۸:۰۰ در میدان منیریه حضور یافتند تا کسورات تجهیزات سفر و صعود را خرید و تکمیل نمایند. شروع مسیر از ارتفاع 1980 متری می باشد که با داشتن راهی پهن به جان پناه ماندارا در 2700 متری می رسد(4 ساعت). در پيشروي كوير دخالت دارند كه براي جلوگيري از اطاله كلام فرصت تشريح يكايك آنها نمي باشد نوشته شده توسط sAeed در پنجشنبه پنجم دی 1387 ساعت | لینک ثابت | نظر بدهید کویرهای خور و یزد نام فارسی : کویرها و بیابانهای خور ، یزد و طبس در حد فاصل کویر لوت و کویر مرکزی ایران ، کویرها و بیابانهای پراکندهای وجود دارند که جهتی شمال غربی – جنوب شرقی دارند .

آن نخبگان کهنی که منسوب به حلقه های سیاسی بالایی و قدرتمند بوده و بر پرچم شان شعار ترقیخواهی را نوشته بودند؛ بدون استثنا محافظه کارانی بوده اند که ایدئولوژی رسمی شان سرشار از سخنان عاطفی و ارزشهای ملی و مذهبی بوده اند؛ لاکن مجوز این ترقیخواهی ایشان تا بدانجا بوده است که مشروعیت سیاسی آنها را مورد سوال قرارندهد. بر خلاف جوامع چين و نيم قاره هند که ويتفوگل Wittvogel در اثر مشهورش بنام “استبداد شرقي” آنرا جامعه “آبيار” می خواند و نقش نظام آبياری مرکزی را عمده جلوه می دهد، در سرزمين کوهپايه های هندوکش، نظام آبياری مصنوعی، مطابق به نيازمنديهای حوزه ای و سمتی و حتا بعضاً دهکده ای به وجود آمده است.

اکثراً در اينجا امپراتوريها کوشش نموده اند تا اختيارات و صلاحيتهای بازيگران مربوط به آبياری مصنوعی، به ويژه نقش ميرآب را به سود ميرآب فراسمتی محدود نمايند، لاکن اين امر با دشواريهای زيادی روبرو گرديده است، و در کنار جذب مازاد توليد زراعتی توسط نيروهای حکومت مرکزی، و يا عدم توزيع “خراج بيروني”، منجر به فرار قدرتهای پيرامونی از محور قدرت مرکزی گرديده است. همچنان زمينهای ملکيت ميرآب نمی بايست نزديک به “سرآب” – سرمنشأ آب – باشند. فرمانروايان “پاتريمونيال” از منافع مالی تجارت و تجارت ترانزيتی آگاه بوده، و از همين جهت درآمدهای تجارتی را به مثابه ملکيت شخصی تصاحب می کردند و تلاش می نمودند تا از طريق تامين امنيت شاهراه های تجارتی زمينه رونق و شگوفايی تجارت را مهيا سازند.

بعد از کسب استقلال افغانستان در سال 1919، و در آغاز دهه بيستم قرن گذشته، هنگامی که اين “معاشات مستمری ماهيانه” به شاهان وابسته به استعمار بريتانيا قطع گرديد، بار مالی اصلاحات سياسی و اقتصادی بر دوش “نظام زراعتي” سنتی می افتد. تاريخ افغانستان حتا تا سدهء بيستم شاهد بقايای اين روابط امپراتوری بوده است. زندگی در این جماعات محدود، عدم تفکیک مشاغل، اعتیاد به نوع معین ارزشها و رفتارها، انسانها را ذره ای بار آورده، زمینه و میل مشارکت در پروژه های ملی و حتا فرا جماعتی را، در آنها بسیار کاهش می دهد.

تاريخ پنجاه سال اخير گواهی می دهد که حتا وفاداری و عدم فرمانبرداری از مرکز نيز به پيمانه و تاثيرگذاری نسبی همين “کمکهای انکشافي” ارتباط داشته است. مسلم است که در اين راستا موقعيت افغانستان به حيث گذرگاه و چهار راه خط تاريخی ابريشم، به نوبه ای خويش بسيار مهم بوده است. نکته مهم اين است که “ميرآب” نمی بايست از متنفذ ترين قبيله باشد. از همين تافته است که هر بار به تناسب قامت باشندگان “جامعه بومی اوليه”، “آريانای باستان”، “خراسان کهن” و “افغانستان معاصر” جامهء نوی بافته می شود.

ساختارها و عوامل درونی و تاثيرپذيريهای بيرونی صورتبندی اقتصادی – اجتماعی سرزمين هندوکش، با در نظرداشت تفاوتهای سمتی، نشيب و فرازهای ارضی، و خود ويژگيهای تباری اش، همآيشی (انسامبل) از شيوه های توليدی گوناگون، پارچه پارچه، مجزا ولی در کنار هم است، که با تأثير پذيريها و تأثيرگذاريهای متقابل درونی و بيرونی اش، به “جامهء مرقع” درويشان – جامهء قطعه قطعه و بهم دوخته و گاهی چندين رنگ مانند است. در این ویدئو دست کم ۶ نفر در حالی که در نزدیکی محل آتشفشان در حال انجام بازی والیبال هستند دیده میشوند. در طرف شرق، غاری در سنگ دیده میشود که دست طبیعت و صنعت هردو در ایجاد آن شرکت داشتهاند.

طالب ازجمله کسانی است که در پیروی و دنباله روی از سبک شعرای آغاز قرن دهم، به سوی تحولی سریع و تغییری قاطع پیش رفتند که نتیجه اش ظهور شاعرانی در همان قرن یازدهم، از جمله جلال اسیر، کلیم کاشانی و صائب تبریزی شد.هوش بسیار و همت بلند و استعداد خدادادی او به همان نسبت که او را در جوانی شاعری توانا کرد، به او فرصتی داد تا در شعر به نوآوری و تازگی بپردازد که خود به این تازه بودن لفظ و معنی در شعر خود آگاهی داشت و آن را نتیجه ی «خیالبافی» خود دانسته و به این «روش تازه» که آن را از همه تازه تر می دانست، مغرور بود.

از بزرگان پژوهش و علم و ادب بود او در شعر شناسی و مفاخر شناسی شهره بود و تالیف ها و مقالات و سخن رانی های زیادی هم داشته است. برخی دیگر نیز باور دارند که این مکان محل زندگی یک دیو بوده و از او محافظت میکرده است. در اينجا می توان به تفاوت آشکار ساختار “ديوانسالاری آبرسان” و “ميرآب سمتي” اشاره نمود که برخلاف عملکرد “استبداد شرقي”، در اينجا از طريق “جرگه چي” ها – کسانی که نقش تعيين کننده در روابط توليدی محلی دارند- با در نظرداشت مشخصات منطقه انتخاب می شوند. تفاوت ارتفاع ميان سرچشمه های اين درياها و سطح زمين، استفاده کشتی رانی و بالاثر توسعه تجارت را در اين دريا ها دشوار ساخته است، لاکن استفاده زراعتی در دو کنار اين درياها و توليد انرژی از آنها ممکن می باشد.

دشواريهايی که اکنون افغانستان با آن روبرو می باشد، درمحتوای خويش – با درنظرداشت تفاوت زمانی – پديده ء جديدی نبوده، و روند تاريخی پر پيچ و خم اين کشور؛ شاهد صحنه های همسان آن در ازمنهء دور نيزمی باشد. شماری از مسلمانان که مراقب رسول خدا بودند، از جمله علی عـ و ابودجانه، از رسول خدص ـ فاصله نمیگرفتند و همراه آن حضرت به سوی احد و به سمت داخل شعب حرکت کردند.

تکوین حوادث در مقامات بالایی چنان توطئه آمیز اند که بسیاری مردم سیاست را امر کثیفی می پندارند و شاغلان بدان را از جمله افراد شیاد می شمرند. صدیقه خانم برغانی: از زنان مجتهده و حافظ قرآن کریم که در آغاز جنگ جهانی اوّل برای بیرون راندن عثمانیها از شهر مقدس کربلا و حمایت از قیام میرزا محمدتقی شیرازی (رهبر نهضت استقلال طلبی عراق)، «گروه زنان» را تشکیل داد. چنين تجويزی برای آن بود تا مبادا “ميرآب” با استفاده از قدرت عشيره اش در توزيع آب سوء استفاده کند. فقدان قدرت جذب مهاجران عودت کننده در روستاها و پیش بینیهایی دایر بر افزایش 14 ملیونی جمعیت شهرها تا سال 2015 که 50% این افزایش در شهرها صورت خواهد گرفت، با همه نقش ستراتژیک اقتصادی و اجتماعی ای که می توان برای شهرها تصور نمود، تا هنوز نتوانسته است نگرانیهای به جا را برطرف سازد.

دیدگاهتان را بنویسید