دانستنی هایی جالب و خواندنی در مورد سیاره زحل – دیجی رو

این محققان با مطالعات گسترده به این نتیجه رسیدهاند که انسان میتواند در یک کشتی فضایی که انرژی مورد نیاز آن از خورشید تامین میشود، در فضای جوی سیاره زهره زندگی کند و با این اتفاق میتوان پیش از سکونت در کره مریخ، پروژه زندگی در فضا را محقق کرد. سازمان فضایی ناسا با انجام سرمایهگذاریهای فراوان در چند قرن اخیر به این نتیجه رسیده است که مریخ از نظر علایم حیاتی بیشترین شباهت را به کره زمین دارد و در راستای این کشف بزرگ، برای سالهای متمادی زندگی در کره مریخ بزرگترین آرزوی محقق نشده بشر بوده است.

سیستم OPALS از لیزر 1550 نانومتری با توان 2.5 وات بهره میبرد و نمونه اولیه آن در اواسط سال 2014 میلادی برای ایستگاه بینالمللی فضایی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یک کاوشگر کوچک کروی دارد که جو این سیاره را بررسی میکند ویلسون میگوید: “این اطلاعات سرنخی برای شکل گیری و تکامل اولیه سیاره هستند. کاوشگرهای اولیه نشان داده اند که آتشفشانها در زهره وجود دارند، اما مشخص نیست که آیا در چند هزار سال گذشته از نظر زمین شناسی فعال بوده اند یا اینکه امروز نیز فعال هستند. پیش از عبارات یا جملاتی که فاعل اسم خاص دارند، از کاما استفاده نکنید.

در منظومه شمسی زهره یا ونوس نزدیکترین سیاره به کره زمین محسوب میشود و البته به خاطر دمای نزدیک به 500 درجه سانتیگراد در سطح زهره، همواره از آن به عنوان جهنم واقعی یاد شده است. در مرکز منظومه شمسی خورشید قرار دارد که هشت سیاره در مدار خود به دور آن حرکت می کنند: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون. در مرحله بعد کشتی فضایی به همراه خدمه خود به صورت آزمایشی به مدت 30 روز در مدار سیاره زهره قرار میگیرد، مرحله بعد عملیات حضور این کشتی فضایی به مدت 30 روز در جو سیاره زهره است، مرحله چهارم با استقرار کشتی فضایی و خدمه آن به مدت یک سال در جو سیاره زهره به انجام میرسد و مرحله پایانی زندگی دایمی انسان روی ابرهای کره زهره پیشبینی است.

سازمان فضایی ناسا پروژهای را با نام «مفهوم عملیاتی ارتفاعات بالای زهره»(HAVOC) مطرح کرده است که طی آن نخستین مطالعات اساسی در مورد زندگی روی ابرهای سیاره زهره صورت میگیرد و این بار به جای آنکه سطح سیاره برای زندگی انسان بررسی شود، آسمان و فضای جوی آن مطالعه میشود تا برای نخستین بار انسان بتواند چنین زندگی را تجربه کند و این اتفاق غیرممکن رقم بخورد. فضایی که قرار است برای زندگی انسان در آسمان سیاره زهره ساخته شود را «شهر ابری» نامگذاری کردهاند. لیزرهای فضایی نشان دادند که میتوانند با موفقیت کامل سیگنالهای حاوی تصاویر ویدیویی HD را بین زمین و کره ماه انتقال دهند.

این دیوارهها میتوانند تا یک و نیم کیلومتر ارتفاع و صدها کیلومتر طول داشته باشند. اگرچه فضاپیما در نهایت نابود خواهد شد، اما احتمال کمی وجود دارد که بتواند چندین دقیقه در سطح زهره زنده بماند تا اینکه توسط فشار و دما از بین برود. این فضاپیما دریافت که دمای جو زهره از سطح آن خنکتر است. تداخلسنجی رادار دهانه ترکیبی(Interferometric synthetic aperture radar) که تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و به اختصار InSAR یا IfSAR نیز نامیده میشود، یک روش راداری در علوم ژئودزی و سنجش از دور است که با استفاده از تداخلسنجی فاز امواج ارسال و دریافت به سطوح، امکان ایجاد مدل سهبعدی سطح را فراهم میآورد.

وی میگوید: “این نشانههای شیمیایی تاریخ، ماندگاری و ماهیت اقیانوسهای گذشته را به ما میگوید این داده ها، شرایطی را فراهم میکند تا بتوانیم مدلی بزرگ طراحی کنیم و سوالاتی را درباره ماموریتهای مانند VERITAS و EnVision بپرسیم. زمانی که این مدارها در یک جهت قرار میگیرد اگر کوچکترین مشکلی بهوجود آید، باید صبر کرد تا کره مریخ یک چرخش دیگر به دور خود انجام دهد و بار دیگر امکان بررسی شرایط برای بازگشت به کره زمین فراهم شود.

اما توجه داشته باشید که با همین فناوریها سفر به مریخ و بازگشت به کره زمین دستکم 500 روز بهطول میانجامد و البته اگر بخواهیم منطقیتر به این مسئله نگاه کنیم، دانشمندان ناسا این روزها سفر یاد شده را بین 650 تا 900 روز انجام میدهند و در هر بار باید منتظر بمانند تا مدارهای زمین و مریخ در شرایط ویژهای قرار بگیرند تا عملیات بازگشت به خانه مهیا شود. “توماس زوربوچن”، مدیر بخش علوم ناسا گفت: ما در حال برنامهریزی برای انجام عملیات جدید و بازدید از سیارهای که بیش از ۳۰ سال است از آن بازدید نکردهایم، هستیم.

سازمان فضایی ناسا برای آنکه این پروژه را با موفقیت انجام دهد سیستم ارتباطی لیزری جدید خود را که OPALS نامیده میشود، در مرکز ISS مورد آزمایش قرار داده است. تمام نیازهای این شهر ابری و ساکنان آن از قبل شناسایی شده است و کارشناسان مدل سهبعدی از تمام مواد و محصولات را تهیه کردهاند تا چاپگرهای سهبعدی از انواع قطعات اصلی کشتی فضایی گرفته تا خوراکیهای مورد علاقه ساکنان را در کوتاهترین زمان تولید کنند. مدتهای طولانی، دوره تناوب چرخشی آن ناشناخته بود؛ و دوره تناوب چهار روزهی اندازهگیری شده، به زمان چرخش ابرها مربوط میشد. ولی در درازنای زمان شماری از آنها باهم برخورد میکنند؛ این برخوردها یا به پدیداری یک سیاره بزرگ (با اندرکشیدن مواد در این برخورد) و یا به گونه آزاد کردن مواد (کاهش مواد) برای پدیداری پیش سیارها یا سیارههای بزرگتر دیگر میانجامد.

این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که دمای سطح زهره 914 درجه فارنهایت معادل 490 درجه سلسیوس محاسبه میشود، فشار جوی در آن 92 برابر کره زمین است و تاکنون هیچ گونه علایم حیاتی در آن دیده نشده است. نوارهای روی سیاره مشتری و چرخش آن در واقع ابرهای سرد و بادی از آمونیاک و آب هستند که در جوی از هیدروژن و هلیوم شناورند. میانگین فاصلۀ آن از خورشید۲.۹میلیارد کیلومتر؛ قطر استواییاش ۵۰,۸۰۰ کیلومتر؛ دورۀ تناوب چرخشآن۱۷.۲ ساعت؛ طول سالش ۸۴ سال زمینی؛ و دارای جوّی عمیق است که بیشتر از هیدروژن و هلیومتشکیل شده است. از آنجایی که مدار کره زمین و زهره در بسیاری از مواقع با یکدیگر همسو میشوند، با فناوریهای امروزی برای اقامت یک ماهه در شهر ابری باید سفر 440 روزه انجام داد که طی آن 110 روز طول میکشد تا به این شهر برسید، 30 روز در آن اقامت خواهید داشت و مجدد 300 روز طول میکشد تا به زمین بازگردید.

کاوشگر “ماژلان” ناسا در سال ۱۹۹۰ وارد مدار زهره شد و چهار سال در مدار باقی ماند. این کاوشگر آخرین فضاپیمای آمریکایی بود که از زهره بازدید میکرد اگرچه پس از آن ناسا از زهره به عنوان سکوی پرتاب برای رساندن کاوشگرها به سایر نقاط فضا استفاده کرده است. سیارهی سرخ پیروئیس (Pyroeis) به معنای آتشین، درخشانترین سیاره فُسفُروس (Phosphoros) به معنای آورندهی روشنایی و آخرین سیارهی زودگذر اِستیلبون (Stilbon) به معنای سوسوزنان نامیده میشدند.

دیدگاهتان را بنویسید