درباره سیاره ها

حلقهی میانی (حلقهیB ) از همه پرنورتر است و حلقهی بیرونی (حلقهیA) پس از آن جای دارد. كم نورترین حلقه،حلقهی داخلی (حلقهی D) است. دورة تناوب حركت وضعی و انتقالی آنها برابر است. دورهی تناوب حركت انتقالی آنها در حدود 270 روز برآورد شده است. کتیبهها اشارهای به این گروه از کاتبان دارد، اما ما دقیقاً نمیدانیم که آنها که بودند، چه کار کردند و چگونه آموزش دیدهاند. بنابراین خروجی علوم انسانی اثبات­گرایانه و مبتنی بر جهان­بینی مادی در حوزه انسان­پژوهی، علاوه بر تعارض­های نظری بنیادین با مبانی نظری در اندیشه اسلامی، در حل بسیاری از مسائل مسلمانان در جامعه اسلامی نیز ناتوان است؛ زیرا اساساً بدین منظور و ناظر به این نیازها تولید نشده است و روش­های پیشنهادی­اش برای حل معضلات فردی و اجتماعی با روش­های اسلامی تعارض دارد، و این مسئله موجب مشکلاتی در جامعه می­گردد.

سیاره ناهید نیز مانند ماه دارای چرخه است؛ زمانیکه ناهید در سمت مخالف خورشید قرار دارد، بصورت قرص کامل و زمانیکه بین زمین و خورشید قرار می گیرد، بصورت هلال دیده می شود. شما میتوانید بر اساس سلیقهتان رنگ پس زمینه، اندازه فونت، فاصله بین خطوط و شکل فونت متن کتاب را تغییر دهید. مهمترین اثر ریاضی به زبان یونانی که در این دوران به عربی ترجمه شد و بر آن شرحهای بسیاری نوشته شد کتاب اصول نوشته اقلیدس بود. برای نپتون دو سیاره كشف شده است: نخست تریتون كه به فاصلهی چند ماه پس از كشف سیاره، دیده شد ؛ دومی بیش از یك قرن بعد كشف گردید.

فاصلهی آن از سیارهی اصلی354000 كیلومتر تقریباً هم اندازهی فاصلهی ماه از زمین است. فوب دورترین قمر آن متجاوز از 16000000 كیلومتر از سیاره اصلی فاصله دارد. 1. فاصلهی زیاد از سیارهی اصلی كه نزدیك به 24 میلیون كیلومتر برآورد میشود. تریتون از این نظر منحصر به فرد است كه تنها قمر نزدیك به سیارهی اصلی است كه حركتی معكوس(رجعی) دارد. میتوان از راه ریاضی نشان داد كه قمری دوردست را كه جهت حركتش عادی است به سهولت بیشتری میتوان از چنگ سیارهای ربود تا قمری را كه جهت حركتش رجعی است. برخی از ویژگیهای سیاره ما که آن را برای حفظ زندگی عالی میکند، به دلیل تأثیرات مداوم تغییرات آب و هوا در حال دگرگونی است.

از آن جایی که بحران آلودگی هوا به یکی از ملموسترین معضلات زیست محیطی تبدیل شده است، که در ذیل به بررسی مطالعات صورت گرفته با سنجنده MODIS و سپس مدل HYSPLIT پرداخته می شود. و همکاران در سال 2008 به بررسی آثار زیست محیطی مراکز آموزشی و با تاکید بر دانشگاه تورنتو با استفاده از شاخص رد پای اکولوژیک پرداختند و در آخر به این نتیجه رسیدند که مصرف انرژی نشان دهنده و پس از آن رفت و آمد به دانشگاه بیشترین جای پای اکولوژیک را داشته است. اما سایههایی كه بر سطح مشتری میاندازند بسیار شاخص است و در شرایط رویت خوب آنها را حتی با تلسكوپ نسبتاً كوچكی میتوان دنبال كرد.

هر چهار قمر به اندازهی كافی بزرگ هستند كه در تلسكوپ قرصهای قابل مشاهدهای را پدید آورند و اگر تلالو چیرة سیارة اصلی نبود با چشم برهنه میشد آنها را دید. نور و روشنی حلقهها بوجه قابل ملاحظهای با هم تفاوت دارند. حلقهها به خاطر نازكیشان سخت شایان توجهند : مقطع آنها مستطیل بسیار باریكی است. نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ نام این سیارکها از ایلیاد، حماسه هومر در مورد جنگ تروا گرفته شده است. Nostoc flagelliforme که در چین به نام “fa cai” شناخته می­شود، از مواد غذایی اصلی مردم به شمار رفته و دارای ارزش اقتـصادی بالایی است.

پارک ملی Zhangjiajie در مرکز چین ، در شمال غربی استان هونان ، بیش از 1000 کیلومتر از شانگهای و پکن واقع شده است. چون از بالای قطب شمال سیاره نظر شود دیده میشود كه این چهار قمر مدارهای خود را در جهت عقربههای ساعت میپیمایند. مسافت 2,870,972,170 کیلومتری از خورشید را طی می کند. 2. دورههای تناوب طولانی، كه برای هر چهار قمر از دو سال بیشتر است. هر پنج قمر حركتشان رجعی است كه با چرخش سیاره حول محورش سازگار است. سیاره زهره و عطارد به دلیل قرار گرفتن در میان سیاره زمین و خورشید به سیارات داخلی معروف هستند و در اطراف آنها هیچ قمری در حال چرخش نیست.

نرئید( در اساطیر پری دریائی ملازم نپتون ، ربالنوع دریا) قمر دوم نپتون به دور سیارهی اصلی در جهت مستقیم حركت میكند. مدار آن خروج از مركز بزرگی دارد(75/0) ، فاصلهاش تا نپتون از1175000 كیلومتر در نزدیكترین وضعیت تا 11000000 كیلومتر در دورترین نقطهی مدار تغییر میكند. دورهی تناوب قمرها از 23 ساعت برای میماس تا 550 روز برای فوب تغییر میكند . از زمان کشف این لکه تا کنون ، بارها دیده شده که قطر آن تا سه برابر قطر زمین افزایش یافته است.

قمرهای گالیلهای مدارهایی تقریباً مستدیر دارند و در فواصلی بنی 420000 كیلومتر و 1880000 كیلومتر از مشتری با دورههای تناوبی بین یك و سه چهارم روز تا شانزده و دوسوم روز حركت میكنند. فضاپیمای New Horizons، بیشتر از سه میلیارد مایل از زمین فاصله دارد که هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون مایل دورتر از پلوتون است و زمانی که این فاصله با تکنولوژی محدود فضاپیما همراه شود، بدین معنا است که امکان انتقال اطلاعات، تنها با سرعت ۱ تا ۴ کیلوبیت بر ثانیه وجود دارد. 7- قطب، شیئی استوانه­ای است که از سوراخ اُم و برحسب نیاز صفحه­ها و عنکبوت عبور می­کند و با کمک فرس مانع از افتادن صفحه­ها می­شود.

عکس های که از یکی از مدارهای بهرام تهیه شده نشان می دهد که مناطق زیادی از سطح این سیاره به وسیله حفره هایی مانند حفره های ماه سوراخ شده اند. سطح این سیاره به دلیل نزدیکی با غول آسمانی یعنی خورشید در روز به دمایی در حدود ۴۴۸ درجه سانتیگراد و شبها صدها درجه زیر نقطه انجماد میرسد. شمار دیگری از ستاره شناسان وقوع یک ابر نواختر در نزدیکی غبار خورشید را دلیل تلاشی آن می دانند. هدف سری ویشاپت را زنده نگه داشت و Rothschild رئوسای جدید روشنفکران بودند.یک کمک خوب در تلاش برای نیل به هدف از Freemason Cecil Rhodes آمد که در قرن نوزدهم سعی کرد با امپراتوری بریتانیا یک حکومت جهانی بسازد.

قمر پنجم از چهار قمر گالیلهای به مشتری نزدیكتر است. اقمار درونی. این گروه قمرها JI تا JV یعنی چهار قمر گالیلهای و قمری را كه پروفسور بارنارد كشف كرد. قمر پنجم آمالتهآ یا JV در سال 1893 بوسیلهی منجم برجستهی آمریكایی ادوارد امرسن بارنارد(1923ــ 1857) كشف شد.قمر چهاردهم(JXIV) در اكتبر 1975 بوسیلهی چارلز.ت.كوال كشف گردید. 1)اقمار داخلی، (ب) اقمار میانی، (پ) اقمار برونی، ردهبندی JXIV ، كه در كدامیك در این دستهها جای میگیرد، تا پایان سال 1975 مشخص نشده بود. سرس نخستین سیاركی بود كه در سلا 1801 كشف شد.

با این حال اگر چنین الگویی ادامه پیدا کند، ۱ میلیون از میان ۷ تا ۱۰ میلیون گونه گیاهی و جانوری سیاره زمین به زودی منقرض خواهند شد. چنین بنظر میرسد كه قمرها با همان دورة تناوبی دوران میكنند كه به دور سیاره میگردند و در نتیجه همیشه یك رویشان به سمت سیارهی اصلی است و تغییرات مرصود در روشنی آنها نیز از همین است. اورانوس پنج قمر دارد : میراندا ، آریل ، اومبریل، تیتانیا و ابرون كه همگی در صفحهی استوای سیاره اصلی و در نتیجه تقریباً قائم بر مدار سیاره ، به دور آن میگردند.

دورة تناوب حركت انتقالی آن حول سیارهی اصلی كمتر از 12 ساعت است. را از سایت هاب گرام دریافت کنید. همانطور که هایک پاول، نویسندهی «اسطورههایی که آمریکا را شکل دادند» میگوید: «درهمتنیدگیِ بینِ اساطیر تاریخی و ایدئولوژی معاصر پیچیدهتر از همیشه است». سیاره سوم در سامانه خورشیدی ما کره زمین سیاره محل سکونت ما است که در اطراف آن تنها یک قمر در مداری بیضوی شکل در حال چرخش است که گاهی در دورترین فاصله از زمین حدود 400 هزار كيلومتری و گاهی در نزدیکترین نقطه در فاصله 360 هزار کیلوکتری از زمین قرار می گیرد. در کهکشان راه شیری که محل سکونت ما است هشت سیاره وجود دارد که در اطراف هر کدام از آنها قمرهایی درمداری مشخص در حال چرخش هستند و تعداد قمرهای هر سیاره و اندازه آنها با سیارات دیگر متفاوت است.

جرم آسمانی كه به دور جسم نسبتا بزرگی در مدار مشخصی در حال چرخش باشد را قمر می گویند در نتیجه این تعریف می توان گفت؛ تمامی سیارات منظومه شمسی قمر طبیعی خورشید محسوب می شوند و تمامی ماهواره هایی که ما انسان ها جهت انجام کارهای تحقیقاتی، رصدی، سنجشی، ارتباطات و تولید به مدار زمین و یا سایر سیارات پرتاب کرده ایم قمرهای مصنوعی محسوب می شوند. مركز جرم این منظومه در خارج از سطح پلوتون قرار دارد. ماهواره های سیارات منظومه شمسی همچنین شامل ماه و ماهواره های طبیعی سیارات دیگر است که همه آنها به جز عطارد و زهره در اختیار دارند.

در مواقع دیگر فقط سهتا، دوتا، یكی یا هیچكدامشان، و بقیه در طرف شرقی سیاره جای دارند. روشنی یكی از قمرها، یاپتوس ، در هر گردش از مینیموم به ماگزیمم ، 5 برابر میشود. دورهی تناوب این تغییرات روشنی همان دورهی تناوب گردش انتقالی است. از اینرو این قمر میتواند برای خود جوی داشته باشد. جنبة رمزی کار کیمیاگران میتواند به شناخت عالم معنی رهبری کند، به همین دلیل است که پدیدهها نه فقط از لحاظ واقعیت آنها؛ بلکه به عنوان تکیه گاه تأمل و مراقبة عرفانی نیز مورد توجه هستند.

سرعت گریز از تیتان به خاطر جرم بزرگ و دمای كم آن (به خاطر دور بودن آن از خورشید) كوچك است. نرئید از دو نظر منحصر به فرد است :(آ) به قدری كم فروغ است كه حتی با تلسكوپهای بزرگ هم دیده نمیشود. حتی اگر کسی فیلم ماتریکس را هم تماشا نکرده، قطعا باید صحنههای بسیار جذابش را یک بار هم که شده دیده باشد. مطالعاتی كه اخیراً بوسیلة گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایالتی نیویورك در استونی بروك انجام شده، وجود اتان را نیز در تیتان آشكار كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید