درباره ی آتشفشان ها، فواید و ضررهای آن ( زمین پویا ) – دانشچی

براستی قابل توجه است که صحنه های چندین داستان اروپایی واسایی مشترک است ، خاصه داستانهای که قهرمانان واتقعی داشته اندوحوادث ان براستی رخ داده ودرتاریخ ثبت شده است . و این نرخ تا سال ۱۳۹۹ ادامه داشت تا جایی که با ثبت نرخ بیکاری ۲۱ درصد لرستان به عنوان دارنده بالاترین نرخ بیکاری معرفی شد. بسیاری از حاجیان با استفاداه از خیرات به تقویتشان در طول سفر می پردازند.

درنواحی دورافتاده که سائلی نیست این خیرات صرف مهمانیها می شودوبه هرصورتی انا ن فرائض دینی شانرا ادا میکنند. ادای نماز نه تنا فریضهء دینی است بلکه توسط قانون مدنی هم نافذ شده وتارک نماز یاهر فریضهء دیگرتوسط محسب پیگیری ومجازات می گردد. کسی که در جمع نشسته واذان را می شنود، ان راتکرارمی کند وبه نماز روی می اورد. این کار خیلی تعجب افغانان را برانگیخته بود، اما کسی واکنشی نشان نداد تایک هفته بعد که مجلس علما در حضور شاه تشکیل شد ویکی از علما سخت براین عمل تاخت وبه شاه هشدار داد که مذهب تسنن درخطراست.

صبور یکی از دوستانم، همیشه در کنارم بود، بعد ها دستگیر شد و به زندان دهمزنگ افتاد و همانجا شهید شد. نامش میر محتشم علی از سادات بدخشانست ، در هند زاده شده و در همانجا بزرگ شده است ، در شعر ید طولای داشت ، دیوان او شامل 7000 بیت است ، در سال 1150 فوت کرد. پس در آن مسجد نماز بکن که از آن موضع رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بیرون رفت به سوى اُحد در وقتى که با کفّار مکّه جنگ کرد، پس در آن جا نماز کرد و به جنگ رفت. شیخ انصاری از جا برخاست و با ناراحتی فرمود: چه گفتی؟

شوهردرخانی می خواست به اوچنان وانمود کند که ادم خان مرده است تا بداند که این خبر چه تاثیری بر او خواهد گذاشت . ودر حد بنو ، آب آرزو را با خود گرفته در نواحی دوشی با دریای سرخ یکجا میشود و بنام دریای غور از پلخمری میگذرد و از وسط بغلان به دریای قندوز میگذرد و با دریای خان آباد بکجا شده در قله زال به دریای آمو میریزد.

شیرج محله بزرگ،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است. کوه خضر نبی با ارتفاع ۳۰۰ متر در ۶ کیلومتری مرکز قم قرار دارد و این شهر از فراز این کوه؛ بسیار دیدنی است و مسجد مقدس جمکران نیز در نزدیکی این کوه واقع شده است. گاه چنین عشقها در طبقات بالا که کمتر توقع می رود نیز دیده میشود. این جاذبه در حقیقت یک چشمه است که آب آن در برکهای کوچک جمع میشود. در این شرایط خطیر، متاسفانه به این حقیقت کمتر توجه میشود که دولت مرکزی، قانون اساسی، اردوی ملی، نظام اداری و آزادیهای مدنی در عرصههای گوناگون، دستاوردهای افراد مشخص نه که نتیجه مقاومتها فعالیتها و تلاشههای همه جریانها و مردم افغانستان است.

باشنیدن اذان ، مردم به مساجد روی می اورند. درزمستان و بهار حد فاصل فوریه تا می بهترین فصول کوهنوردی بر روی این کوهها می باشد، زیرا برغم گرم تر شدن هوا برف کوهستان هوا را بسیار مطبوع می نماید. شاعری قهار که اشعاری بسیار زیبا و پرمفهوم را با استفاده از حس قوی طبیعت گرایی خویش به زبان لکی و فارسی می سراید. موسى(علیه السلام) از مشاهده این صحنه هول انگیز چنان وحشت زده شده که (مدهوش به روى زمین افتاد)؛ «وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً». باری فرصت یافتیم تا روحیهء گذشت وبردباری را دربرابراشتباه برخی از نظامیان همراه هئیات مشاهده کنم.

درمکه ئی معظمه بنیاد خیریه زندگی حاجیان را تامین میکنند. چون شمار حاجیان کم میبود مازاد تسهیلات این موسسا ت خیریه میان عربها توزیع می گردد. رایاد کنند. اما بدون ذکر هم چون به سخن دیگران گوش می دهند یا خود سخن می گویند تسبیح نیز می گدانند. در فاصله ای نزدیک هردو را به خاک سپردند ، اما عشق انان پس از مرگ نیزپایا بود چون سرانجام هردو را دریک گور یافتند. ادم خان خوش سیما ترین ودلیرترین جوان قبیله اش ودورخانی هم زیباترین وخواستنی ترین دوشیزهگان بود. معمول ترین راه حج برای افغا نا ن از طریق سند است که مسافران از انجا به عزم بصره یا مسقط به کشتی می نشینند وبقیه راه را تا مکه از راه زمینی طی می کنند.

یکی از دلنشین ترین منظومه های عاشقانه ، ماجرای دلدادگی ادم خان ودرخانی را بیان می کند که برای همه اشنا ست. دردوداغ دو دلدادهرا دراین فرصت میتوان دریافت و بخشی از منظومه را همین ماجرا ونامه هایی تشکیل می دهد که ان دو به هم فرستاده اند. اما دشمنی میان دوقبیلهء دختر وپسر مانع دیدارشان می گشت ، تابرحسب اتفاق همدیگر را دیدند وسخت به هم دل سپردند. بسیاری از افغانن این فریضه را ادا می کنند. آیا آنها می توانند خواندن و نوشتن را فرا گیرند و با هم مفاهمه ایجاد نمایند و از لحاظ فکری توسعه یابند؟

عادات مهم دیگری انان سوگند خوردن انان است ان هم چنان جدیتی که گویی دربرابر دادگاه ایستاده اند. همین است که عربها خوش نداشتند شمار حاجیان افغان بسیار باشد واز هر فرصتی برای ازار شان استفاده می کردند، خصوصاء که به دلیل فارسی زبان بودن، انان را شیعه می گفتند. زایش خورشید دلیل مناسبی برای این شروع بوده است. همهء هدایا برای اشخا ص مقد س وحتی مستمری ملایان وخیرات سائلان نیز از همین محل پرداخت میشود. خصومت خانواده ها دودلداده را جدا می داشت وشاید از عشق نیز بی خبر مانده بودند ، تاانکه خانواده ، درخانی اورا وادار کردند همسرخان یکی از اقوام مجاور گردد.

زبانهای پامیری از شاخه زبانهای ایرانی شرقی از خانواده هندواروپایی هستند. سراجالدین قُمری آمُلی معروف به سراج قمری یا قمری آملی شاعر و عارف بزرگ ایرانی (زادهٔ میانههای سدهٔ ششم قمری در آمل- درگذشتهٔ ۶۲۵ ق.)، از شاعران پارسیگوی نیمه دوم سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم است.برخی او را خوارزمی و بعضی گرگانی دانستهاند ولی غالباً او را آملی میدانند.وی با عمادی شهریاری و کمال اسماعیل همروزگار بوده و مداحی سلطان غیاثالدین ملکشاه خوارزمی را مینمودهاست.دیوان سراج قمری سیزده هزار بیت دارد و سرایندهای هجوگو و بذلهپرداز است.از سراج قمری حدود ۲۰۰ رباعی برجای ماندهاست که برخی از آنها در ردهٔ خمریات جای میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید