زیباترین کوه های جهان

سه چهار ماهی گذشته بود که باقر از همسرش پرسید: (چند روزی است که همسایه را ندیده ام،از او خبر داری؟)زن گفت نه او را ندید ام. چند سال گذشت، یک روز باقر و همسرش که بیمارستان برای ملاقات یکی از اقوامشان رفته بودند. در مدرسه یکی از همکلاسی هایم من را بسیار اذیت میکرد. در آن زمان خفقان که شرایط بسیار دشواری بر علیه مبارز و انقلابی ایجاد کرده بودند ایشان ما را تقویت کرده و به ما روحیه دادند. بخارهای گوگردی بر فراز کوه تفتان از فاصله ۱۰۰ کیلومتری دیده میشوند. کوه بیستون در شهرستان هرسین و در سی کیلومتری شهر کرمانشاه و ۵۵ کیلومتر شهرستان کنگاور واقع شده است.

اَنابه (عنابه): در ۱۶ کیلومتری جنوب غرب مرکز پنجشیر قرار دارد و دارای ۶۴ قریه است. ما با تشریح ساختار ها و نهاد ها ریشهً مشکلات را آشکار می گردانیم، با اسلوب های سازنده طرق حل معضلات را تدوین می نماییم، برنامه ها، مشی ها و پیشنهاد های مان را با مسؤولیت در جامعه مدنی در معرض مباحثه و انتقاد قرار می دهیم؛ تا باشد که انحصار مدیران بحران و فاجعه درهم شکند و جامعه قادر گردد با چشم باز، داوری آزاد و قلب پر امید برای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش گامی دورانساز بردارد.

پیامبر اکرم(ص) لشکر را مرتب کرد و کوه احد را پشت سر نهاد و عده ای تیرانداز به فرماندهی عبدالله بن جبیر بر کوه عینین که سمت چپ احد بود گماشت. اینجا خطالرس یخچال عظیم «بالترو» میباشد که بزرگترین یخچال جهان پس از قطب شمال و جنوب است، از یک طرف رشته کوههای هیمالیا و از سویی دیگر رشته کوههای قراقرم بیامان بر سر تصاحب آسمان با یکدیگر میجنگند. بدون شک کوه کوک یکی از بهترین و زیباترین کوههای جهان است. این کوه یکی از آتشفشانیترین کوههای جهان و در حال حاضر فعال است.

اورست بلندترین رشته کوه جهان است و به عنوان بلندترین قله جهان، چشماندازی خیرهکننده دارد که شاید در کمتر مکانی یافت شود. شاید باید مثل تمامی امور فرهنگی دیگر برای بقای زبان فارسی، ادبیات نظم و نثر کشورمان از سویی رسانهها و از طرفی دیگر خانوادهها آستین بالا بزنند و در اشاعه این ضربالمثلها سهم داشته باشند. چه در عرصه نثر و چه در عرصه نظم. خیلی ناراحت شدم ولی مثل او نتوانستم به او بخندم و تنها این ضرب المثل به یادم آمد که چه زیبا میگفت : کوه به کوه نمیرسد اما آدم به آدم می­ رسد .

در این منطقه تصاویر بسیار زیبایی از طبیعت خیرهکننده پیش رویتان قرار خواهد گرفت، تصاویری که ارزش رفتن به این کوه زیبا را دارد. «کی 2» درمکانی استقرار یافته است که رسیدن به آن از نزدیکترین روستایی که انسان در آن زندگی می کند 5شبانه روز حرکت بیوقفه میطلبد و خود کوهنوردی بسیار مشکلی است، واین است نماد امپراطوری آن. «کی 2» جان 30 درصد از کسانی که به قصد شکارش عازم منطقه هولناک بالترو شده اند را گرفته است، واین است نماد امپراطوری آن. که جان دهها کوهنورد را گرفته است، و این است نماد امپراطوری آن. قراقرم «ماشا بروم 1 و 2» را دارد و هیمالیا « ماکالو و چواویو» را ولی جنگ اصلی اینجاست هیمالیا شاهی به نام «اورست» دارد و قراقرم امپراطوری به نام«کی 2» را.

پارسال که در نپال زلزله آمد من در ماکالو بودم. او همیشه در مدرسه به من با نگاه تمسخرآمیزی برخورد میکرد. او همیشه به من نگاه میکرد و کلی به من میخندید و با دست من را به همه نشان میداد. تا اینکه به لیسه استقلال شامل شدم، تا صنف دوازده در درس ریاضی ضعیف بودم، یحیی برادرم اول نمره بود، به من می گفت: «این سوال ریاضی به نظرت چطور حل می شود؟ تا اینکه روزی که سالها از آن ماجرا میگذشت من او را در خیابان دیدم در حالی که دست فروشی میکرد.

هرکول در دست چپ خود یک جام نگه داشته و روی پوست شیر دراز کشیده است. حمید مساعدی، مسئول کمیته ی جستجو و نجات فدراسیون کوه نوردی ضمن تایید این خبر در گفتوگو با ایسنا، دربارهی این حادثهی دلخراش گفت: جوان 30 ساله ای که به کوه صفه رفته بود به علت بیاحتیاطی و نداشتن وسایل ایمنی در مسیر فرعی سقوط کرد و جان خود را از دست داد. سخنگوی آتشنشانی اصفهان گفت: سقوط از ارتفاع ۱۰ متری در کوه صفه مرد ۴۴ ساله را راهی بیمارستان کرد. او در سال ۵۰۰ هجري تمام كوهستان صفه را به محاصره درآورد و پس از ماه ها مناقشه ديني و سياسي و زد و خورد سرانجام قلعه را فتح كرد و باقيمانده ساكنان و جنگجويان قلعه را كشت و رهبران آنان را به اسارت درآورد.

یک ماه گذشت و از طرف بانک با باقر تماس گرفتند و به او گفتندکه از آقای واحدی که همسایه اش است خبری نیست و باقر باید قسط وام را بپردازد. اورست ارتفاعش 237 متر بیشتر از رقیب قراقرمی میباشد ولی این پایان کار نیست! هر یک از این دو رشته کوه ناگهان یکی از اعجوبههای خود را معرفی میکند و سعی دارد گوی سبقت از دیگری برباید، جدال این کوهها سخن امروز و دیروز نیست! اینان در تمام دره زندگی میکردند و با هزارههای بغلان مانند نیکپی، اندراب، خنجان، لغمان و دیگران یکی بودند، پسینها در اثر هجوم اقوام دیگر و جنگهای هجومی از آغاز دره عقبنشینی کردند و به ته دره و کوهها پنا بردند، اتفاقی که برای سایر هزارهها در هزارستان افتاده است.

کوهها نه تنها نماد استواری و استقامت هستند، بلکه با طبیعت زیبا و منحصر به فرد اطراف خود و همچنین هیجان فتح برای ماجراجویان، همواره بخش موردتوجه طبیعت به شمار میروند. تماشای تصاویر زیبا و منحصر به فرد این کوه و همچنین لذت بالا رفتن از آن، بسیاری از گردشگران را به این نقطه از ژاپن میکشاند. حتی بسیاری از کوهنوردان از نقاط مختلف به این منطقه میآیند تا از مسیرهای پیاده روی که در این منطقه ایجاد شده است و از بلندترین یخچال این کشور در تاسمن لذت ببرند.

منورسکی درتثبیت محل “سول” درحدودالعالم، نخست به حواله بیرونی درقانون مسعودی آورده است که درجاده گردیزتاملتان، پس ازگردیزفرمل یاپرمل واقع است؛ این ناحیه بنام مردم تاجیک که درآن زنده گی می کنند، شهرت یافته است ودرکنارجاده ایکه ازغزنین به بنو یعنی منطقه سندمی رود، واقع شده است. کسانی که اهل کوهنوردی هستند میتوانند یک سفر ماجراجویانه را در این منطقه با وجود جنگلهای متعدد، رودخانههای یخزده، چشماندازهای زیبای طبیعی و حیات وحش و چندین گونه پرندگان تجربه کنند.

از دیگر دیدنی های این کوه زیبای اصفهان می توان به چند چشمه طبیعی و زیبا اشاره کرد که معروف ترین آن ها را در ادامه خواهید خواند. اگر به کاوش های باستان شناسانه علاقمندید و یا به دنبال مقاصدی زیبا و منحصربفرد برای طبیعت گردی هستید و یا آب و هوایی مطبوع را جستجو می کنید، کوهدشت مقصد مناسبی برای شماست. علی هم در پاسخ گفت : کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.

اما نقی در پاسخ به علی گفت : اگر با عقل بودی ، همه مال و منان خود را با کشتی نمی فرستادی و او را از خود راند. از این راه می توانست سود زیادی را بدست آورد ولی در یکی از این روز ها طوفان سختی وزید و کشتی علی با همه دارایی اش از بین رفت و او بسیار فقیر و بی چیز شد . با عبور از این مسیر سنگی، به یه پرتگاه بسیار عمیق می رسید که در سکوتی مزلق می توانید به تماشای آب ها و ساحل بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید