فلات ایران و کوههای موجود در آن

همچنین از امام صادق(ع) آمده: وقتی دابه الارض خارج میشود، خداوند اصحاب کهف را همراه با سگشان برمیانگیزد. همچنین از روستای «کوته» تا قله، تقریبا 10 ساعت طول میکشد و تا چشمه «آب خوش» کوه تفتان در نزدیکی « تنگ گلو» آب شربی وجود ندارد؛ پس حتما برای عبور از این مسیر حواستان به این نکته باشد! او پس از زندگی سه ساله در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاهی برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شد و در سال ۲۹۰ قمری به آمل آمد.

در دهه ۱۹۵۰ با تاسیس ریاست تفحص نفت و گاز مرحله مهمی از مطالعات زمین شناسی افغانستان آغاز شد. منابع و ذخایر غنی ذغال سنگ، نفت و گاز در مجاورت جلگه ها سبب جلب جمعیت شده است. سبب نامگذاری آن به اُحد این است که از کوه های اطراف ، جدا و مستقل است . مطالب کتاب از ذکر البرز در شاهنامه فردوسی و ذکر البرز در کتاب های جغرافیا آغاز شده و با آشنایی با رشته کوه های البرز، قله های این رشته کوه؛ راه های کوهستانی، اصطلاحات عوارض طبیعی در راه ها؛ پل ها و کاروانسراهای سرراهی، قلعه ها و بناهای دیگر و نیز رستنی های رشته جبال البرز و جانوران ادامه می یابد و با مقالاتی با مضامین مرتبط پایان می یابد.

او که پژوهشگر و مورخ برجسته ای است، ضمن سفر به مناطق گوناگون البرز، با وضعیت جغرافیایی و تاریخی این مناطق از نزدیک آشنا شده و مهم ترین دانسته های خود در این زمینه را در کتاب حاضر گردآوری کرده است. ناحیه شمالی این منطقه از آب و هوای مرطوب خزری برخوردار است. از دامنههای جنوبی تا کوهپایههای خزری گونههای متفاوتی از پرندگان دیده میشوند. افعی قفقازی که یکی از مارهای سمیخطرناک به شمار میرود در بیشتر نواحی البرز شرقی به ویژه در ارتفاعات نسبتاً بالا و دامنههای پوشیده از بوته زارهای پراکنده تا انبوه و نیز ارتفاعات نیمه جنگلی یافت میشود.

برزیتی شکل مؤنث صفت «برزانت» بمعنی بلند است که امروزه نیز در زبان فارسی بکار میرود. علت فعالیت این چشمه های جوشان، فعالیت های زمین ساختی است. در فعالیت آتشفشانی ماگما راه به سطح زمین پیدا می کند و پخش مواد سنگی آواری روی سطح زمین در نتیجه پدیده انفجار، انجام می شود. 7-درکدام دوران زمین شناسی ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟ به عنوان دومین دوره در دوران نوزیستی (سِنوزوئیک)، نئوژن پس از دوره پالئوژن شکل گرفت و به دوره کواترنری ختم شد. نئوژن به دو دور میوسن و پلیوسن تقسیم شده است.

به علت آنکه شرق و غرب و جنوب مدینه را موانع طبیعی فرا گرفته است، تنها راه حمله نظامی به مدینه از شمال آن یعنی از کوه احد است. رشته سفیدکوه در جنوب هزارجریب کشیده شده است که تا شاهکوه امتداد دارد. در معماری این کشور به سنگ پایۀ طاق اهمیت داده می شد، ولی هرگز به صورت ستونی دارای سرستون در نیامد، بلکه ستون های آن مزیّن به یک زوج مارپیچ بود، چنانکه گویی در مقابل ستون ها به سبک ایونیِ مقدم، تشکیل اسلوب خاصی را می داده است.

این کار باعث شده که انرژی بیشتری ذخیره کرده و مانند یک ماشین صعود کند. به علت اهمیت این جادهٔ کاروانرو که همدان را به بغداد متصل میکرده، جغرافیدانهای عرب مخصوصاً ابن رسته آنرا به تفضیل توصیف کردهاند. به گزارش او هنگامی که پیامبر(ص) از غزوه خیبر به مدینه بازمیگشت، چون کوه احد را دید، گفت: احد ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. البرز شرقی دارای کوههای مرتفعی چون چهل تن، گوگلی، آسمانلو، سفیدکوه، برفکه، میان تیغ، شاهوار، چل چلی، گاوکشان، گردکوه، قلعه شاه دژ، زیلان، آب شرف، گچ چال و کوههای دیگر است که مرتفعترین آنها قله شاهوار با ارتفاع ۳۹۴۵ متر محسوب میشود که در ۲۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود قرار دارد.

33-عامل پرفشارجنب حاره ای چگونه باعث گسترش بیابان ها درایران شده است؟ کویر، بخشی از بیابان است و بهنمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصلی شکل گیری آن است .بخشبزرگی از دشت کویر، بیابان واقعی است؛ یعنی میانگین بارش ساالنه آن از 50میلیمتر کمتر است. بیابان ها درکشور می شود. بعد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. اکنون نیز افرادی که از نظر روحی و روانی دچارخستگی میشوند یکی از جاهای طبیعی که میتوانند آرامش دوباره خود را باز یابند همین کوهستان است.

عرض آن بین 60 تا 130 کیلومتر است و از رسوبات متعلق به عصر دوونین تا الیگوسن تشکیل شده و بویژه حاوی سنگهای آهگی ژوراسیک است که بر هسته گرانیتی آن کشیده شده است. رشتهکوههای البرز بعنوان سدی بین دریاچه مازندران و فلات ایران عمل میکند. دریاچه سبلان که بیضی شکل است و 40 متر عمق دارد، حتی در فصول گرم سال هم دمایی نزدیک به صفر دارد. بخش پیش کوهی آن از مولاسهای۱ نئوژن۲ ساخته شده که اشکال تپه ماهوری با مناظر جنگلی زیبا را به وجود آورده است. از این پس کمتر پیش میآید که مسلمانان دربرابر نظر و فرمان رسول خدا (ص) بایستند.

4-نقش پیشرفت ارتباطات فناوری در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید. تدریس شرح فصوص الحکم قیصری چهار دوره که برای شاگردان املاء می فرمود و آنان مینوشتند. ترکیه برای علاقهمندان به جغرافیای کوهستان، دنیایی پر از اکتشافات است. دومین غار، غارى است که در نزدیکى پایتخت «اردن» یعنى شهر «عمان» واقع شده است، در نزدیکى روستایى به نام «رجیب». از مهمترین رودهای دامنه شمالی البرز میتوان به «سفیدرود» در نزدیکی شهر رشت اشاره کرد.

در پی فوران گاز و خاکستر از آتشفشان اتنا، فرودگاه شهر کاتانیا که در نزدیکی این کوه واقع شده است بسته شد. هزارجریب اندکی از رشته جهان مورا مرتفعتر است و برخی قلل آن از ۲۵۰۰ متر تجاوز میکند. رب العالمین کوه را با وی بسخن آورد تا از وی پرسید که ما انت؟ دارد. عالوه بر آن، بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثر است.

دیدگاهتان را بنویسید