معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

ولی از سمت شرق ادامه خط الراس اصلی پس از قله بدون نام 5681 متری به کوه فارزمند (6185 متر) و متعاقبا به قلل لونکوه هاوار (6902 متر) و لونکوه شرقی و در امتداد شرقی به گردنه عموشاه (5500 متر ) رسیده مجددا ارتفاع می گیرد و پس از یک قله بدون نام 6030 متری دیگر و مجموعه قلل دیگری به نام های رهوروم ( 6535 متر) ودر شمال آن قله پنجه در ارتفاع 6328 متری به طور کامل به خاک افغانستان وارد می شود.

در عین حال اما وحید خسروی، مدیر مجموعه کوهستانی صفه اصفهان نیز در این ارتباط که چرا کوه صفه به پارک گردشگری مبدل شده است و سبب نارضایتی بسیاری از مردم به ویژه کوهنوردان شده است، گفت: این از حسادت کوهنوردان است که کوه را ملک خود میدانند. این مجموعه قلل از سمت شرق در پی گردنه 5243 متری پورنشین به جناح شمالی کاراکروم متصل می گردد. این صعود با تاکنیک آلپی انجام شد و آنها با فاصله دو روز از یکدیگر به سمت دیواره حرکت نمودند. به دلیل قرار گرفتن بر روی نوار مرزی کشور افغانستان و مشکلات مرزی کشورهای هند و پاکستان و از دیگر سو دور بودن منطقه از هیمالیا ، این رشته کوه ها کمترین صعود ها را به خود دیده است.

این کوهها از شمال بیرجند تا ایرانشهر در جنوب بلوچستان کشیده شده اند و امتداد آنها شمالی جنوبی است و میان مناطق پست کویر لوت در ایران و هیرمند در افغانستان واقع شده. کوهدشت در مرز بین سه استان لرستان، کرمانشاه و ایلام قرار دارد و از این نظر از موقعیت مناسبی برای گردشگری برخوردار است، بهطوری که از شمال با اسلام آباد غرب و نورآباد در استان کرمانشاه، از شرق با خرم آباد، از جنوب با پل دختر و از غرب با ایلام همسایه است. رشته کوههای هندوکش به طول 600 کیلومتر در مرز دو کشور افغانستان و پاکستان از شرق به غرب امتداد یافته است.

بطلمیوس و دیگر جغرافیدانان باستان از سرزمینی که در جنوب هندوکش بین کویر نمک فارس (ایران امروز) در غرب و رود سند در شرق واقع بوده، به نام «آریانا» یاد کردهاند. در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد فتوحات هخامنشی فروکش کرد و برخی از نواحی جنوب و شرق به تدریج از شاهنشاهی هخامنشی جدا شدند. و از طرف جنوب دره پنج، دره نور، دره کرم، دره پشال، باندول، اشپی، اسکین، پنجدره نجراب، دره هزاره، بازارک، پاران ده، شتل ، سالنگ، اشاوه، شکاری، کپچاق، چهارده بامیان، سیغان، کهمرد. ساعت حدود ۱۸:۳۰ دقيقه بود كه ديگه هوا تاريك شده بود و هيچكس به كمك ما نيامده بود ، رويا و چند نفر ديگه از بچه ها از جمله علي غضنفري و حسن بيرجندي و چند نفر ديگه دوباره شروع به جستجو كرده بودند .

جلسه در تاریخ 20 خردادماه 96 و راس ساعت 17 با حضور آقایان رضا زارعی(ریاست فدراسیون)، محمود میرنوری(دبیر فدراسیون)، اقبال اافلاکی(خبره ورزشی و هیمالیانورد)، مهدی داورپور(خبره ورزشی)، مرتضی رمضانی (رئیس هیات کوهنورد استان تهران)، داود احمدیان (رئیس هیات کوهنوردی شهر قدس)، دکتر حمید مساعدیان (رئیس بخش جستجو و نجات فدراسیون)، و آقایان همایون موید زاده و مهدی عباسی از اعضاء تیم تاجیکستان برگزار گردید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ ولایت پَروان در شمال کابل از ولایتهای ناامن افغانستان است که نیروهای طالبان در بخشهایی از این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. او که از نیرومندترینِ ایزدان، از دلیرترینِ ایزدان، از چابکترینِ ایزدان، از تندترینِ ایزدان، و از پیروزمندترینِ ایزدانِ پدید آمده بر این زمین است.

بهمین ترتیب اسطوره های اوستایی بیانگر گادی طلایی مهر(آفتاب) با چهاراسب زرین سم آنست که با سرزدن ستاره صبحگاهی ازاوج قله های ستیخ کوه هره برزتی، (البرز بلخ و کوه پامیر) برمیخزد و به جنگ سیاهی ها و بدکنشی ها میبراید تا ارینه ( آریانا) را ازوجود دیوان وناپاکان پاک سازد. گردونهاش را کسی میگرداند که در میان آفریدگان زیباترین است و هیچگاه به راه نادرست نمیرود. سربازان در میانه راه بغداد به شام، شاگرد دزد را پیدا کردند و به بغداد بازگرداندند؛ پیرمرد مرده بود، اما شاگرد به خوبی فهمیده بود که کوه به کوه نمیرسد ، ولی آدم به آدم میرسد .

ولی از مشخصاتی که در ذهن دارم می دانم که راه اصلی انقدر هم دور نیست . در منطق­الطیر عطار هم آمده است که مرغان در جست و جوی شهریار خود سیمرغ به جانب قاف پرواز می­کنند و چندان از خان­های پر از خوف می­گذرند که از آنان جز سیمرغ باقی نمی­ماند و درمی­یابند که سیمرغ در خود آنها است و او به ما نزدیک و ما ز او دوریم. آنان به شتاب نیروی پندار پرّانند، به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشوند.

آن به شتاب نیروی پندار پرّان، و به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشود. «سپند مینو»، خرد مقدس، مینوی ورجاوند، جهان نیکیها، نیروی نیکی، و نیز مهمترین فروزه اهورامزدا است و گاه بجای نام او آورده میشود. کاسیان اندکی پیش از سال 1600 قبل از میلاد بصورت قومی از ارتفاعات ایران وارد بین النهرین شده و حوریان نیز در حدود سال 2200 پیش از میلاد در نیپور ( حومه بابل ) می زیستند و بعدها بصورت دسته های انبوهی به نواحی شرق دجله مهاجرت کردند . آنگاه به قله شاخص 4792 متری نوشاق بر روی مرز دو کشور پاکستان و افغانستان می رسد.

۱۳۳ مهـرِ دارنده دشتهای پهناور پس از کشتن دیوان و پس از بر انداختن پیمانشکنان، سواره از فراز «اَرِزَهی» و «سَـوَهی» میگذرد؛ از فراز «فْـرَدَه ذَفْـشو» و «ویدَه ذَفْـشو»، و از فراز «وُئورو بَـرِشْـتی» و « وُئورو جَـرِشْـتی» و از فراز این کشور درخشان «خْـوَنیـرَث» میگذرد. ۱۳۰ در گردونـه مهـرِ دارنده دشتهای پهنـاور، هزار نیـزه تیـزتیغـه خوشساخـت هست. در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار تبرزینِ دو تیغه پولادینِ خوشساخت هست.

آن مهـرِ دارنده دشتهای پهناور. ای مهـرِ دارنده دشتهای پهناور! ۱۳۱ در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار دشنه دوسرِ خوشساخت هست. ۱۴۱ آن پیروزمندی که رزمافزاری خوشساخت بر گرفته است؛ او که در شب، پاسبانی فریفته نشدنی است؛ در میان زورمندان، زورمندترین است؛ در میان دلاوران، دلاورترین اسـت؛ در میـان بخشندگـان داناترین است. در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار گُرزه آهنینِ خوشساخت هست. ۱۳۵ مباد که ما خود را به ستیزه مهـرِ بر افروخته و دارنده دشتهای پهناور، در افکنیم. »؛ طبق این آیه، برافراشته شدن کوه طور بعد از گرفتن پیمان از بنی اسرائیل است .لازم به توضیح نیست که چقدر این آیه از حقایق علمی به دور است، اگر بگوییم منظور از بر افراشتن کوه طور در ابتدای خلقت است.

به گزارش ایرنا محمد امین رحیمی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه بامداد ارموز در گردنه پای آستان محور گراب – کوهدشت رخ داد که موجب مصدومیت سه نفر از راهداران شد. در سال ۳۲۹ پیش از میلاد، اسکندر مقدونی پا به سرزمین هندوکش که تاریخنویسان یونانی آن را پاراپومیسوس (Parapomisus) گفتهاند نهاد. قدیمیترین اثر مکتوبی که در آن از سرزمین هندوکش ذکر به عمل آمده، اوستا کتاب مقدس زرتشت است. سال نو آنها که در یازدهم دیماه شروع میشود، نزدیک به شب یلدا است. پس از سالها کوهکَنی و پیشرفت میزان زیادی از کار، خسرو از نگرانی موفقیت فرهاد به پیشنهاد پیران و خرمندان دربار پیکی را به بیستون میفرستد تا به فرهاد بگوید که شیرین مردهاست.

این رشته کوه دارای قله های متعددی است که ارتفاع 3000 متری دارد. جناح شمالی این قلل در داخل خاک افغانستان تشکیل قله مستقل کیشمی خان (6745 متر ) را می دهد ودر ادامه خط الراس اصلی به قله 7086 متری شاکوال ملحق می گردد. از دیگر دیدنی های این کوه زیبای اصفهان می توان به چند چشمه طبیعی و زیبا اشاره کرد که معروف ترین آن ها را در ادامه خواهید خواند.

اگر مشتاق به دیدن این شهر زیبا و خوش آب و هوا هستید حتما با ایران هتل آنلاین در سفری به کوهدشت همراه شوید. يخچالهاي نمکي از جمله پديدههاي زيباي گنبد نمکي دشتي به شمار ميرود و در ناحيه شمال غربي گنبد به وضوح ديده ميشود. البته اغلب دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر در دیزاین، طراحی و زیبایی طرح عمل میکنند. تخت دیو یا دودکش جن نیز یکی دیگر از جاذبههای گنبد نمکی دشتی است که به دلیل اختلاف در میزان فرسایش سنگها و به صورت ستونهای کوچک و بزرگ بر روی گنبد خودنمایی میکنند که بعضاً به خاطر شکلشان نامگذاری هم شدهاند مثلاً ستون انگشت خدا یا کلاه به سر را میتوان از این جمله دانست.

بعضی از منابع حرف از ۱۶۰ یا حتی ۳۰۰ قله ۴۰۰۰ متری میرنند (البته اگر هر تخته سنگ بزرگی را قله حساب کنیم ۳۰۰ که سهل است بلکه ۳۰۰۰ قله هم می توانیم بشماریم). ارتفاعات ارگنت و کوه کوتقاز و لونکوهاوار از جمله قللی هستند که دارای صعود های نسبتا ساده تر و قابل دسترس می باشند. گردنه کوتقاز (5468 متر) شاکوال را از ارتفاعات دیگر دور ساخته است. گيج بود و وسايلش بيرون ريخته شده بود ، نمي دونست از كجا شروع كنه بهش كمك كردم و كمي از وسايلش را به كوله خودم بستم .

علی اکبر معروف به اهل عزا: از تعزیه خوانان تکیه دولت در اواخر عهد ناصری و در دوره مظفرالدین شاه قاجار. زمانی که افغانستان در سال ۱۹۷۳ تبدیل به یک جمهوری شد، احمد شاه مسعود ۲۰ ساله در دانشگاه کابل دانشجو بود. به عکس قللی چون تیریچ میر، سر قرار، استورونال، بونی زوم، آوی زوم، برم گول زوم، که با یخچال های مرتفع و دیواره های صخره ای روبه رو هستند. خاکسترهای ریز آتشفشانی که در هوا معلق میباشند، مانع رسیدن نور خورشید به سطح زمین میگردند و در نتیجه سبب کاهش دما میشوند .

دیدگاهتان را بنویسید