معروفترین قله های خاورمیانه و آسیا

کسانیکه همیشه بفکر پر کردن جیب ، مردم فریبی و زر اندوزی بوده اند هیچگاهی بفکر مردم نیستند آنها مردم را همیشه به قیمت بسیار ارزان فروخته و باز هم میفروشند. به دلقکها ، مزدوران و گماشتگان زور و زر و تزویر اعتماد نکنید. رسول خدا صلي الله عليه وآله راه را به سمت احد ادامه داد و بالاتر رفت. استاد دیگرش، آیت الله العظمی خویی هم ایشان را تشویق به مراجعت به افغانستان می نماید. از این رو، پدر و مادر نذر کردند اگر خدا به آنها پسری داد، او را به مشهد امام رضا (ع) ببرند؛ و این گونه، استاد جوادی آملی متولّد شد.فشار دوران پهلوی و مشکلات پدر و جدّ استاد در مسائل مادی و سیاسی، باعث نشد که از علاقه این خانواده به روحانیّت شیعه کاسته شود و همانا، آرزوی آنان، تحصیل فرزند خود در حوزههای علمیه بود.دوران تحآیه الله جوادی آملی پس از به پایان رساندن سال ششم ابتدایی، در سال ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶، با پیشنهاد پدر و علاقه وافر، وارد حوزه علمیه آمل شد و تا سال ۱۳۲۹ در آن شهر، به تحصیل پرداخت و بخشی از دروس سطح را در آنجا به پایان برد.

حکمتیار، استاد ربانی، حقانی، مولوی محمدنبی و دیگران در این جمع بودند. در شامگاهِ یکی از روز های سال 1267 آنگاه زمزمهِ رود باران جاری سر زمین مینو نشان جرم گوش جانها را مینواخت و نوای عندلیبان ، چهچهِ بلبلان و ترانهِ آبشاران دل و دماغ آدمی را تازه میکرد در ناحیهِ دهن درهِ ولسوالی جرم ، در خانهِ شیخ محمد عیسی کودکی دیده به جهان گشود که نامش را محمد نسیم گذاشتند،معصومیت کودکانهِ این تازه وارد هر بینندهِ را بخود جلب میکرد .این کودک همگام با تولد خود دنیای همه را پر ازسرور و شادمانی نمود و ازین به بعد در دامنه کوههای خواجه محمد در کنار رودباران مست سر زمین همیشه بهار جرم نمو کرد ، بالید و بزرگ شد ، آنچنان بزرگی که دیگر هیچ قدرتی نتوانست خوردش نماید.

کوه قاف، محل چشمه آب حیات نیز ذکر شده و در ادبیات کنایه از دورترین نقطه جهان است. سازمان مواد غذایی جهان برای کودکان غذای صبحانه تهیه میدارد. پروژه های جی.تی.زید مصونیت غذایی را آماده میدارد. این کتیبه تا پایان ستون چهارم متن فارسی باستان رویدادهای نخست پادشاهی داریوش را بازگو می کند که دارای ارزش تاریخی و الایی است. ترجمه تحتالفظی و کلمهبهکلمه این کتیبه بسیار سنگین است. اما گدازه نسبت به ماگمای داخلی دارای میزان کمتری از گاز و بخار آب است. معاویه قصهگویی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود و توجیه عوامل الناس در خدمت خویش گرفت.

آقای خوش نظر پامیرزاد مینویسد که محققین شوروی ساحات وسیعی از سرزمینهای واخان، اشکاشم، شغنان، روشان، شاخدره، مرغاب، یزگلام را شامل پامیر میدانند، ولی در افغانستان پامیر بیشتر به وادی مرتفع بالایی واخان اطلاق میشود. گروپهای کاری تحت نظر یونوما جهت تهیه پلان انکشافی ولایتی تشکیل میشود. طبق تعرفههایی که در نظر گرفته شده هر گیگ اینترنت به مبلغ ۵۰ تا ۶۰ دلار فروخته میشود. افراد بی تجربه ، گمنام ، کم جرئت و نیم پی را به پارلمان نفرستید.در غیر آن مجبور استید تا در هنگام صحبتها و سخنرانیها، یک سطل آب جهت رفع خشکی دهن و یک توپ تکه برای پاک کردن عرقهایشان تهیه بدارید که این خود یک زحمت بیجا و اضافه خرچیست.

در همین سر زمین بهار و شگوفه بود که محمد نسیم جوان سراغ گمشدهِ خویش را یافت و علم حال را فرا گرفت ، رگه های نور تمام حدود و ثغور هستیش را در نوردید ، آتشی در خرمنش در افتاد که تا امروز که امروز است همانگونه تابان و فروزنده میدرخشد. این تالاب یکی از دیدنیهای شهر دورود در بهار میباشد. با توجه به اهمیت این گنجینه ، کپیتان برتون آنرا خریداری کرد و بدینترتیب برای مدتی آنها نزد سر اگوستیس والتون فرانک مسوول بخش عتیقهِ قرون وسطی در بریتش موزیم نگهداری شد.

انشا در مورد کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد با مفهوم پاسخگو بودن انسان در مقابل تمام اعمال خود و رویارویی با افرادی که روزی به آنها بدی کرده است، همراه خواهد بود. بپاس خاطر مرده های خدا بیامرز ، زنده های دل مرده و دلال های خود فروخته، رای خود را به صندوق باز ماندگان ضعیف ، بی کفایت، گمنام و کم جرئت آنها نریزید زیرا فردا مردگان از گور بر خاسته مشکلات شما را حل نمیکنند و دلالان بدرد شما نمیخورند، فقط کاندیدا ها را بیبینید و در مورد خودشان قضاوت نموده رای بدهید.

چنین فرهنگ سیاسی ای هرگز ظرفیت حل و یا حتا مدیریت معضلات و بحرانهای سیاسی بزرگی را که افغانستان گرفتار آنست ندارد. اگر حاکمان غور خود اهل فرهنگ وادب نبودند، پرچمداران و بیرق داران علمی اسلام در دربارآنان حضور نمی داشتند، بزرگانی همچون: امام فخر رازی شافعی مذهب و اشعری کلامی که در ری (تهران امروزی) زاده شده به امام المُشَکِّکین شهرت دارد و صاحب تفسیر کم نظیری به نام تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب و همچنین کتاب های دیگری در علوم مختلف کلامی و فلسفی و نیز شرح نهج البلاغه است. که این امیر زادهِ ناسپاس ، پاس این احسان را ندانست بدخشان در طول تاریخ سر زمین آزادگان سختکوش و بانی کاخهای بلند فرهنگ و تمدن بوده است .امروز یکبار دیگر زمان ان فرا رسیده است که بدخشان وبدخشانیان باید رسالت تاریخی خویش را در تعین سر نوشت خود و کشور خود آگاهانه ایفا نمایند و با فرستادن نمایندگان نخبه ، رسالتمند ، دانشور و دلسوز یکبار دیگر ثابت سازند که واقعاً مردم با فرهنگ و مدبراند.

برای اولین بار در تاریخ کشور به شما موقع داده شده تا اختیار خود را بدست خود داشته باشید.فراموش نکنید که اختیار رای شما بدست خود تان است هیچ قدرتی نمیتواند آنرا بزور از شما بیگیرد فریب افراد معامله گر ، فرصت طلب ، مردم فروش و آدم جلاب را نخورید به گفته هیچکس عمل نکنید فقط خود تشخیص دهید که چه کسی میتواند نمایندگی شما را به وجه احسن در پارلمان آینده کشور به پیش ببرد. بریتانیه و آی.او.ام باید 19 پروژه را در 9 ولسوالی تکمیل کنند که درجریان آن برای 190000 نفر کار پیدا شود. برای 170000 نفر کار روز مزد تهیه میشود.

بدینترتیب مبالغ فوق در دوسیه های دونور ها (کمک کنندگان) ، وزارتخانه ها و امپلیمینتاتورها( مصرف کنندگان) به آدرس بدخشان ثبت شده است ، دانستن اینکه چه مقدار آن تا کنون در راستایی منافع مردم مصرف شده و چه مقدار دیگر مصرف خواهد شد ، امریست مشکل اما بدون شک اگر مسوولین دولتی بدخشان ، مردم بدخشان احساس مسوولیت نموده ابتکار عمل را بدست گیرند میشود از فرو رفتن اینهمه پول که جامعهِ بین المللی و حکومت افغانستان جهت امحای کشت کوکنار به بدخشان تخصیص داده اند بکام مافیای اقتصادی این اژدهای دالر خوار سیری ناپذیرکه متشکل از عدهِ بلند پایگان دولتی ، تعدادی ازکارمندان درونی و بیرونی موسسات و انجوهای خارجی ، شماری از کارکنان خارجی و داخلی دفاتر ملل متحد ، بخشی از کارمندان موسسات کمک دهنده میباشد ، جلو گیری نمود در غیر آن چیزی که عیانست چه حاجت به بیانست.

100 پروژه کوچک مانند ذخیرهِ آب ، ترمیم و حفاظه سرکها براه انداخته میشود. همانگونه که با گذشت هر روز و ماه و سال گنجینه دانش و داشته های علمی محمد نسیم پر بارتر و بالنده تر میگردید همانگونه قد و قا متش بر میکشید تا اینکه پا به سنین جوانی نهاد همان بودکه چارچوب مدرسه و محیط کوچک فیض آباد را برای خویش تنگ احساس نمود و دیگر چیزی تازه برای فراگیری خویش نیافت ، راهِ دیار رستاق یکی از توابع بدخشان بزرگ را در پیش گرفت ، با درنوردیدن کوره راههای دشوار گذر به سر منزل مقصود پا نهاد.

در مدرسهِ رستاق مدتی عطش سیری نا پذیر خود را تسکین نموده ، ذخیره های علمی خویش را غنامند تر ساخت وازاستادان گرانمایه وعلمای جید رستاق بهره ها برد تا اینکه دیگر چیزی نماند که درانجا نیاموخته باشد، همان بود که دیگر برای اقامت خود درین مکان بهانهِ را سراغ نکرد ، راهِ دیار افسانوی فرخار ، میعادگاه عاشقان و سر زمین جادویی زیبارویان را در پیش گرفت. نام “نگین پنهان قره قروم” برازنده ی کوه سنگی رفیع و زیبای “شیپتون” در پاکستان است، زیرا تا وقتی کسی دقیقا روبروی این دیواره ی بلند و قله ی ۵۹۰۰ متری آن نرسیده باشد، نمی تواند آن را ببیند.

هر چه ميزان Sio2 در ماگما بيشتر باشد، گرانروي ماگما بيشتر شده و سياليت کاهش مي يابد. جالب است بدانید که حتی خانههایی که در این روستا وجود دارند، جزء آثار تاریخی به شمار میآیند. خانههای ساکنین روستا از نوع فعالیت و معیشت آنان تأثیر پذیرفته است. به مبلغ 35 میلیون دالر جهت برنامه های معیشت بدیل در بدخشان تخصیص داده شده است. 102نفر جهت اعمار 60 کیلومتر سرک ، 307 پل ، در 6 ولسوالی تربیه میشوند.240780 دالردر سه ولسوالی که اقتصاد وابسته به تریاک دارند ،بمصرف میرسد. یو.اس.اید سرک بین شهر کهنه و میدان هوایی ، کانالهای ابیاری سرکها و پلها را اعمار میکند.

کسانی را به نمایندگی خویش انتخاب کنید که سابقه خیانت ، اختلاس ، فریبکاری و معامله گری نداشته ، مسلمان و راستکار باشند دستشان بخون مسلمانان آلوده نبوده پاکنفس، با تقوی و با دیانت باشند از دانش واستعداد کافی برخورداد بوده از اوضاع سیاسی ، اجتماعی ،تاریخی ، اقتصادی وکلتوری کشور، منطقه وجهان آگاهی کامل داشته باشند.فرستادن افراد معامله گر،استفاده جو، منفعت پرست ، حریص، گمنام ، مردم جلاب، کم سواد و کم دانش به پارلمان ، تیشه زدن به ریشه منافع مردم است زیرا چنین افرادی نمیتوانند حساسیت ها و اولویت های موجود را اساساً درک و در مقابل آن بر خورد معقول و منطقی نمایند که اگر قادر برین کار هم باشند، در مقابل منافع ناچیزی شخصی منافع مردم را سودا میکنند که تجارب تلخ گذشته شاهد مدعای ماست.

در زمانه های کهن در هر سر زمینی که بر سری کسی ظلم میشد یا پادشاهی از حریفان خود شکست میخوردو درین دنیای کلان جایی برای زیستن نمیافت ناگزیر راهِ بدخشان را در پیش میگرفت تا که در این سر زمین میبود در امن بود و مصون.دره های تسخیر نا پذیر پناهش میداد و مردم مسافر پرور کلاهش میداد. میرزا ابوالخیر از خویشاوندان حاذق است ، شاعر چیره دست بود ، راهِ فرغانه در پیش گرفت ، با شعراء و فضلای آن سامان مصاحب شد، تاریخ تولد ووفاتش معلوم نیست ، شعر زیرین را در مدح یکی از امیران فرغانه سروده است.

میرزا عبدالغنی ” قبول ” از رستاق بدخشانست که در کشمیر زاده شده است ، او شاگرد میرزا داراب ” جویای کشمیری ” بوده در شاهجهان آباد میزیست ، شاعری شیرین بیان بود ، دارای دیوانی مکمل است که در سال 1139 نوشته است. سنگین بیک نام دارد ، در بدخشان زاده شده است ، در شعر و ادب مهارت کامل داشت ، در جوانی راهِ هندوستان در پیش گرفت ، در گجرات مسکن گزید. در بدخشان زاده شد ، در جوانی راهِ دیار هند را در پیش گرفت ، بقیهِ عمر را در هندوستان گذراند و در همانجا وفات یافت.

دیدگاهتان را بنویسید