معمایی کشف نشده

امیدوارم که این پست منجر به کشفیات و تجربیات پایداری برای دانش آموزان شود . محمدتقی دانش پژوه از سال ۱۳۳۴ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. در سال سوم هجرت حادثۀ بزرگی رخ داد که تبعات سنگینی برای مسلمانان درپی داشت. در ( رها در باد ) ظرفیت بزرگی موجود است که هر کسی می تواند، به فراخور فراستش آنرا باز یابد. صدیقی که ثریا در هر قالب گنجانیدش، تا از نو، طرح نو و نقش نو از او بیافریند لیک، کوشش های بی ثمر، بر انبوهه نومیدی هایش می افزاید.

تاریخ که با افتخار ؛انتحار ؛شکست ومصأیب گونه گون تلفیق شده اگر مجموعه افتخاراتش را در یک ترازو با مصأیبش وزن کنیم دشوار است یکی از این دو پدیده بردیگر ی چربی کند. این کوه با وجود اینکه از سایر کوهها جدا است؛ ولی به صورت سلسله جبال طویلی با حدود نه هزار کیلومتر طول و دو هزار کیلومتر عرض بوده و به عبارتی طولانیترین کوه در شبه جزیره محسوب میشود.

حرکت صفحات تکتونیک باعث ایجاد آتشفشانها در امتداد مرز بین این صفحات می شود که فوران کرده و کوهها را ایجاد میکنند. کوهزایی آلپ در دوران سوم و برخورد آن با این ارتفاعات باعث دگرگونی و تغییرات در رسوبات مذکور شده است. گزینش شده است؛کتاب رها درباد سوگنامه ؛درد نامه وتاریخ التهاب ؛و دربدری یک جغرافیا و یک ملیت در فرآیند نیم قرن و اندی است. زیرا به دلیل حاکم بودن ارزشهای به نام سنت ؛ جهل ؛مداخله بیگا نه بیش از سه دهه است در این جغرافیا سوگمندانه در میان بستر خاکستر؛ خون میکاریم و محصول و عصاره آنرا طوغ؛قبرستان؛قهرمان؟

زرتشت پیمبر ایرانی می گوید که ایرانیان از سرزمینی که “اَیْرانَ وَیجَ” نام داشت و ویژه ی ایرانیان بود، به سبب سرمای سخت و پیدا آمدن ارواح اهریمنی کوچ کردند و به سرزمین ایران درآمدند. پایبندی به آداب و رسوم غنی ایرانی و اصول و مبانی دینی بهعنوان یک اصل پذیرفته شده در میان اهالی کوهدشت در آمده است. س: شورای نظار به چه منظوری و در چه سالی تشکیل شد؟

با بررسی های انجام شده یک سری ظرف مخصوص سفر جهانگردی را در فروشگاههای ورزشی که اکثر کوه نوردان و ورزشکاران برای تهیه وسایل تخصصی خود به انجا مراجعه می کنند پیدا کردیم .این بسته ظروف سفری حدودا 800 گرم وزن دارد که به صورت بسته درون یک کیسه قرار می گیرد . آب و هوایش متغیر و در بسیاریی از نقاط زمستان بسیار سرد و طولانی (حدود شش ماه)و در برخی نقاط تابستان خیلی گرم و سوزان میباشد.

ثریابها ماه ها دره های پنجشیر را درسخت ترین شرایط سرما، گاهی به سواری اسپ وگاهی پای پیاده درمعیت دوطفل خود می پیماید، و مبارزه می کند تا زنده بماند و پیام خود را درکتاب ( رها در باد ) به تمام مردم آزادیخواه، بویژه زنان درقید و بندجامعۀ قبیلوی برساند. ثریابها هم یک قهرمان است، یک مبارز دلیراست و دربدترین شرایط به پیکار ومبارزۀ خود ادامه داده است. نه تنها هنوز فعال است، بلکه فعال ترین آتشفشان در جهان و بزرگترین آتشفشان در اروپا است که به راحتی از نظر اندازه، دو آتشفشان فعال دیگر در ایتالیا را پشت سر می گذارد.

امین دهقان با اشاره به صعود سرسخت به قله اورست گفت: پروسه فتح بام دنیا طولانی ترین پروسه صعود، در بین قلل دیگر جهان است و آنجا حتی به کرونا هم مبتلا شدم، اما خودم نمی دانستم و فکر می کردم همان سرماخوردگی هیمالیایی است، بعد از صعود وقتی برگشتم به کاتماندو پایتخت کشور نپال، از من تست گرفتند و نتیجه تست مثبت بود. پس از درنوردیدن دره ها و کوه ها و کوهپایه ها، به قرار گاه مسعود میرسد، اما مسعود را نمی یابد، برایش می گویند، مسعود به ( کران و منجان ) رفته و پس از فتح کران و منجان، بر می گردد.

کیوناری یگانه کسی بود که میتوانست معلومات دقیقی را درین ارتباط تهیه کند، اما درقیام کابل علیه انگلیسها درسوم سپتمبر سال ۱۸۷۹ میلادی کشته شد وجواب این سوال لا ینحل ماند. اوگرچه مانند ژاندارک، پیشاپیش سپاه انقلابی درخیابانهای کابل برعلیه تجاوز به حقوق زن حرکت نمی کند، اما نخستین زنی است که پرده های خوف وهراس رامی درد ودرمقابل یک رژیم سفاک وخون آشام بدترازضحاک، یکه و به تنهایی می ایستد، وبارگران مسئولیت دفاع ازحقوق نیمی ازنفوس مظلوم جامعه رابه دوش می کشد. ثریا مانند موسی کلیم الله از داخل، بنیاد ظلم و ستم سالاری را سُست کند. شاید درتاریخ خراسان، رابعۀ بلخی اولین زنی باشد که درمقابل مرد سالاری وزن ستیزی وزورگویی وقلدری به پا ایستاد، و درین راه جان خود را ازدست داد.

قیام ابومسلم خراسانی درمقابل استیلای اعراب، قیام مشروطه خواهان دربرابرطاغوت سلطنت جابر، وقیام مسعود درمقابل همه اراذل واوباشان و طالبان و القاعده و آدمکشان بین المللی، باشفافیت در دل تاریخ می درخشد. مرد دیگری از تبارحسین و ابومسلم ویعقوب و رابعه بلندمی شود، ازخستگی جهاد نمی هراسد، قد راست می کند و در برابر طاغوت طالبان قیام می کند، مسعود بزرگ اسطورۀ دیگری است که ضرورت به روایت وداستان وقصه ندارد، وقیام اوبرهمه آشکارست وشهادت اوبرهان قاطع حقانیت مبارزه وقیام او. ولی ثریا بهاء، قهرمان داستان(رها در باد) قیام دیگری برپامی کند. و رابعۀ بلخی با عصیان دربرابر ستم مردسالاری حارث، فصل دیگری را در مقابله باستمگران بازمی کند.

ثریا بهاء دره به دره، کوه به کوه، سنگلاخ به سنگلاخ، روستابه روستان و وادی به وادی دنبال این قهرمان سرگردان میگردد، وسر انجام موفق می شوداو را ازنزدیک ببیند وفلسفۀ قیام وآزادی خواهی او را در یابد. مسلماً در اين نقل و انتقالات اراضي مناسب و مساعد كشت و كار مسير خود را آلوده به شوري خواهد كرد باد و طوفان در اقيانوسها و درياها نيز اين كار را بوسيله قطرات بسيار ريز آب حاصل از امواج مي تواند انجام دهند. اين حادثه ناگوار براى خود Eugemio، در سال 1952، هنگام مراجعت از غارى آلوده به اين نوع قارچ روى داد.

تلویزیون از سال ۱۳۵۱ با نصب چند ایستگاه فرستنده تلویزیونی بخشی از شهرستانهای لرستان تحت پوشش قرار گرفت. سوگنامه چند نسل پشت اندر پشت است. و این چند روز دیگر، چشم براهی، برای دیدار با مسعود سخت تر می شود، تا پس از مدت کوتاهی، مسعود بر می گردد و استقبال شایسته یی، از مهمانانش می کند. بعد تر داستان زندانی شدن پدرش مرحوم سعد الدین بها را روایت میکند وبه این وسیله پرده ؛از جنایا تی بر میدارد که صدها روشنفکر آزادیخواه دیگر مانند پدر خانم بهاء در پشت میله های زندان تا دم مرگ ایستاده اند..

ثریا بهاء گرچه مانند رابعۀ بلخی احساسات خود را درقالب شعرنیاورده، ولی باتوانمندی خاص، آنگونه به سخن آغازمی کند و به شکوه و شکایت ادامه می دهد وصحنه ها وحقایق را به تصویرمی کشد که خواننده رامجال مکث وتفریح نمی دهد. ثریا بهاء گرچه مانند کاوه، مردم کوچه وبازاررابه قیام درمقابل اهریمن زمان یعنی حزب پرچم وخلق نخواند، ولی به تنهایی نبرد حق در مقابل باطل را ادامه می دهد و ازستم سالاری قبیله به وضاحت پرده برمی دارد. چهرۀ انقلابی کاوۀ آهنگر با پیشبند چرمین او وفراخواندن مردم به اتحاد وجنبش درمقابل پادشاه قدرتمند وستمگر، درجملۀ داستان های حماسی فرهنگ ماهمیشه ماندگاراست.

ناگاه خروش کاوه به گوش می رسد، ضحاک با چهرۀ برآشفته و خشن چون آتش فشانی مشتعل فریاد می زند: بگوکه برتوچه ستم رفته است که اینگونه می خروشی؟ هنگامیکه کاوه ازمحضر ضحاک بیرون می شود، خروش مردم کوچه وبازار سربه آسمان می ساید. نوشتن همچویک اثری توسط یک زن، درجامعۀ قبیلوی افغانستان ارزش کمتری ازقیام کاوه ندارد. جمشید فرمانروای مغرور ازقدرت خود، به خداوند نا سپاس می شود، سزای اوقیام کاوه وجلوس فریدون براریکۀ قدرت بود.

دیدگاهتان را بنویسید