ناسا اولین تصاویر خیره کننده از سطح سیاره زهره را منتشر کرد

در سال ۱۹۷۷ کشف این حلقه ها با قرار گرفتن سیاره در مسیر یک ستاره و با کم و زیاد شدن نور ستاره امکان پذیر شد چون این حلقه ها از مواد تیره ای تشکیل شده بودند و قابل روئیت نبودند. اين يخها در كراترهاي عميقي كه نور خورشيد به آنها نمي تابد، به صورت يخ زده باقي مي مانند. فراوانی کوتولههای قرمز دانشمندان را به این فکر واداشت که شاید آنها بهترین مکان برای کشف حیات بیگانه احتمالی باشند. اما شاید کمتر کسی فکر میکرد به جای آنکه در متنهای آینده تعداد سیارات منظومه شمسی افزایش پیدا کند با کاهش این تعداد مواجه شوند.

با مقایسهی این دو عکس اگر چیزی در زمینهی ستارههای ثابت حرکت میکرد پیدا میشد. برای مقایسه هر دو عکس را داخل دستگاهی به نام مقایسه گر چشمکزن (Blink Comparator) میگذاشتند. نام پلوتون را دختری 11 ساله به نام ونتیا فیر (Venetia Phair) که آن زمان دانشآموز یک مدرسهی ابتدایی در انگلستان بود پیشنهاد کرد. سیارهای که تامباو کشف کرده بود مدتی بینام بود. در میان تمامی سیارک های موجود در این مدار، سیارک Psyche 16 توجه ناسا را به خود جلب کرده است. در مقاله پیش­رو، تزئینات موجود بر روی آبریز برنجی به­عنوان موضوعی خاص و منحصر به­فرد مورد تحلیل قرار گرفت.

گایا زمین و همه موجودات زندهاش را به یک ابر موجود زنده تشبیه کرد که اجزای آن به هم وابسته و بوده و بین آنها رابطه برقرار است و قابلیت خودتنظیمی دارند. یوهان کپلر در قرن شانزدهم گفت که مدار سیارات بیضی است، اما حقیقت این است که مدار هیچ سیارهای به اندازهی پلوتون بیضی نیست. کپلر در خواب هم نمیدید که روزی سیارهای کشف شود که مدارش به قدری بیضی باشد که عنوان دورترین سیارهی منظومهی شمسی را هر از چندگاهی با نپتون عوض کند. از همان ابتدا بعد از اینکه معلوم شد قرص پلوتون از پشت چشمی دیده نمیشود همه میدانستند که پلوتون کوچکتر و کمجرمتر از آن است که چنین تغییراتی بر مدار نپتون وارد کند.

ویلیام پیکرینگ و پرسیوال لاول چندین محل را در آسمان تخمین زدند که اگر سیارهی X در آن محلها بود میتوانست چنین نامنظمیهایی در مدار نپتون پدید آورد. دانشمندان با گمان نوعی توضیح دیگر، در جستجوی قمر کوچکی بر آمده اند که در هریک از فواصل قرار گرفته باشد و ذرات را جاروب کند، اما هرگز چنین قمری یافت نشد. اما این مسافران سفینه بیآنکه از راهروهای زیر زمینی پایین بروند، قصد داشتند تا روی سطح سیاره وارد پلوتون پیمای کوچکی که تنها وسیله مناسب برای جابهجایی بود، بشوند. کمربند کوئیپر منطقهای است دورتر از مدار نپتون که پیشبینی میشود شامل هزاران جرم کوچکی باشد که از ابتدای پیدایش منظومهی شمسی به همراه خود سیارهی نپتون به آن محل رانده شدهاند.

از 1992 که اولین جرم در کمربند کوئیپر کشف شد تا کنون بیش از 800 جرم در این ناحیه از منظومهی شمسی شناخته شده است. بیشک کوآوار به گروهی از اجرام منظومهی شمسی تعلق داشت که پیش از این نامگذاری شده بود: اجرام کمربند کوییپر (KBO). میلیونها نفر از انسانهای ساکن زمین، به طور قطع بر یقین میگویند که به زمین تعلق نداشته و منشا آنان فرازمینی است! اورانوس یک قانون کهنه را زنده کرد: قانون بده (Bode) که اندازه و فاصلهی سیارات از خورشید را بر حسب یک رابطهی ریاضی بیان میکند. مدار سدنا بیاندازه کشیدهتر از مدار پلوتون است طوری که در نزدیکترین فاصله از خورشید به 76 واحد نجومی (AU، هر واحد نجومی فاصلهی متوسط زمین از خورشید و تقریبا معادل 150 میلیون کیلومتر است) و در دورترین نقطهی مدارش به فاصلهی 526 واحد نجومی از خورشید میرسد.

منظومهی شمسی اینقدر گستاخانه با اعضای ریزش برخورد نکردهاست که با پلوتون. چهار شکارچی گنجینه جدید در کنار چهار شکارچی قبلی و افراد حاضر در Sanctuary، پایگاه خانگیاشان، قصد دارند تا با جک مبارزه کرده و او را زمین زنند. یعنی از 18 بهمن 1357 (7 فوریه 1979) تا 22 بهمن 1377 (11 فوریه 1999) پلوتون درون مدار نپتون بود و نپتون دورترین سیاره از خورشید تلقی میشد. اما مدار این جرم تازه کشف شده بیشتر شبیه مدار سیارهها، دایرهای، بود. تريتون در فاصله 354 هزار کیلومتری سیاره نپتون قرار دارد که این فاصله تقریبا با فاصله ماه از زمین برابر است این قمر قطری حدود 3 هزار و 500 کیلومتر و جرمی برابر با يک پانزدهم جرم زمین را دارد که هر پنج روز و بيست ساعت يكبار مدار مشخص خود به دور سیاره نپتون را طی می کند.

این واقعیت که زهره تغییر حالت می داد به اثبات این قضیه کمک کرد که سیارات از جمله زمین به دور خورشید می گردند . سفینه روی سکوی شماره یک چرخید و از سمت قاعده روی صفحه یخ زدهای نشست که میتوانست تا عمق صد متری پایین برود. مدار پلوتون بیشتر شبیه مدار دنبالهدارهاست تا سیارهها. مدار پلوتون در صفحهی منظومهی شمسی نیست. عجیب نیست که نشان پلوتون برای پاسداشت لاول ترکیبی از حروف P و L است. تصاویر خیره کنندهای از سیاره زهره توسط کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker Solar Probe) ثبت شده که اولین چشم انداز واضح و نورانی را از سطح این سیاره قرمز و سرخ به ما نشان میدهد.

باران های این سیاره وارد هوای گرم شده و ناگهان به جریان سرد میرسد البته با توجه به هیدروژنی بودن سیاره تبدیل به موادی مانند آهن شده و روی سطح کره فرود می ایند. بهرام، سیارهٔ سرخ رنگ سامانهٔ خورشیدی، یک دوم زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. قطر مریخ حدود 6787 کیلومتر است که نصف زمین است. ولی کوآوار جسمی با قطر 1260 کیلومتر بود. کلاید تامباو (Clyde Tombaugh) منجم جوانی بود که تلسکوپی دستساز ساخته بود.

پایونیر 10 و 11 و ویجرهای 1 و 2 که به ملاقات اورانوس و نپتون رفتند مشکل مدار آنها را برای همیشه حل کردند. چه کسی میتوانست محاسبات فیزیکی که محل نپتون را در آسمان پیشبینی کردهبودند انکار کند. اخترشناسان تا پیش از کشف اورانوس قانون بده را بیمعنی میپنداشتند(این قانون امروزه هم بی معنی تلقی میشود و صرفا از نظر تاریخی اهمیت دارد) ولی اورانوس درست در محلی کشف شد که قانون بده پیشبینی میکرد سیارهای آنجا باشد. به هرحال همین کشف باعث شد تا اخترشناسان به فکر تعیین ماهیت یک سیاره بیافتند. او فکر می کرد که حلقه ها، قمر های بسیار بزرگ می باشند.

اعتقاد بر این بود که تشکیل سیارات بزرگ در اطراف آنها باید بسیار دشوار باشد. به مىخواره که صُمبُکم پشت یک مشت بطرى خالى و یک مشت بطرى پر نشسته بود گفت: -چه کار دارى مىکنى؟ پژوهشگران بر این باورند که ذخایر مشاهده شده آب میتوانند یا به شکل یخ باشند یا آبی که از نظر شیمیایی با سایر مواد معدنی در خاک، پیوند شیمیایی دارند. جالب است بدانید که از این ماده در جنگافزارهای شیمیایی نیز بهره بردهاند. کار جستجو حتی سالها پس از مرگ لاول در 1916 نیز ادامه یافت. Tasty Planet یکی از بازی های سرگرم کننده و آرکید می باشد که توسط استودیوی بازیسازی Dingo Games و باقیمت 3.99 دلار در مارکت اندروید منتشر شده است.

یکی از سادهترین راهها برای تمایز بین ستارهها و سیارات در آسمان شب این است که ببینیم آیا شی مشاهده شده چشمک میزند یا لرزش دارد. صبح یکی از روزهای اواخر زمستان 1930 پدر ونتیا در صفحهی 14 روزنامهی Times خبر کشف سیارهی تازه را خواند و برای دخترش تعریف کرد که هنوز نامی برای این سیاره انتخاب نشده است. او طرحهایی را که از پشت چشمی این تلسکوپ از مشتری و زحل کشیده بود برای رصدخانهی لاول فرستاد.

دیدگاهتان را بنویسید