کوه احد – ویکی حج

موقع خاص صخرهٔ بیستون که در کنار جادهٔ کاروانرو در ارتفاع زیاد، بالای جلگهای وسیع و حاصلخیز قرار گرفته و نیز شاید این نکته که محل مزبور مقدس و قابل احترام است موجب آن بوده که داریوش این محل را برای نقش کتیبهٔ خود برگزیند. در نقش برجسته گودرز دوم، شاهد تصاویری خواهید بود که داستان پیروزی گودرز بر مهرداد را روایت میکند. روایت شده: که در هر پنجشنبه ماه شعبان آسمانها را زینت میکنند، پس فرشتگان عرض میکنند: خدایا! پس از این پیروزی اولیه، هنگامی که مسلمین به جمع آوری غنایم مشغول بودند، محافظان و تیراندازانی که حفاظت تنگه مهم و سوق الجیشی احد را بر عهده داشتند، علی رغم تاکید شدید پیامبر به حفظ محل نگهبانی خود، به دنبال سهم خود از غنایم، مقر خویش را ترک کردند.

در نتیجه حاصل معناى آیه با در نظر گرفتن سیاق عتاب و توبیخش این مى شود: که محمد (ص) سمتى جز رسالت از ناحیه خدا ندارد (مانند سایر رسولان که وظیفه شان تنها رساندن رسالت پروردگارشان است) نه مالک امر خودش است، و نه امور عالم، امر عالم تنها و تنها به دست خدا است، دین هم دین خدا است و با بقاى خدا باقى است، پس این چه معنا دارد که شما مسلمانان ایمان خود را وابسته بزنده بودن آن جناب کنید، به طورى که اگر آن جناب به مرگ و یا به قتل از دنیا برود قیام بدین خدا را رها کنید، و به قهقرا و عقب برگردید، و هدایت خود را از دست داده و دچار گمراهى و غوایت شوید؟

قبل از جنگ پیامبر اصحاب را جمع نمود و قصد خود را مبنی بر عدم خروج از مدینه و جنگ شهری اعلام داشت؛ ولی بسیاری از مسلمانان که در جنگ بدر حضور نداشتند و میخواستند غیبت خود را در آن روز تلافی کنند، گفتند: یا رسول اللّه ما را برای جنگ با دشمن از شهر بیرون ببر تا خیال نکنند که ما از آنها ترسیدیم یا از روی ضعف و ناتوانی در شهر ماندیم. پیامبر همه اصحاب و اهل مدینه را دعوت کرد و موضوع دفاع را آشکارا با آنها در میان گذاشت.

چون اُحد در داخل محدوده مدینه است، مشمول همه این فضایل نیز خواهد بود؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مدینه از عیر تا ثور حرم است.»(1) و ثور کوهی است که در پشت کوه اُحد قرار گرفته و این حدیث در واقع بیانگر حدّ شرقی و حدّ غربی مدینه می باشد. 1 ـ روشن است که آنچه در فضیلت مدینه گفته اند، شامل اُحد نیز هست؛ از رسول خدا صلی الله علیه و آله احادیث فراوان درباره فضیلت مدینه نقل شده است؛ مانند: تفضیل و برتری این شهر بر دیگر شهرها. درمفهوم این حدیث توجیهات مختلفی ذکر شده و بهترین توجیه آن است که این جمله مجازی است و مضاف در آن حذف شده است؛ مانند «واسئل القریة» و مراد از اُحد اهل آن است؛ یعنی افرادی که در کنار این کوه به شهادت رسیده اند و پیکر خونین آنها در دامنه این کوه به خاک سپرده شده، ما را دوست می دارند و ما هم آنها را دوست می داریم و بر شهادت و از خودگذشتگی آنان ارج می نهیم و مسلمانان نیزبایدبه پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله تا قیامت در حفظ این ارزش معنوی کوشا باشند.

او در حدود ۸۳۱ میلادی درگذشت و در حلب سوریه به خاک سپرده شد.هارون بن علی، نوهی یحیی، درگذشته در ۹۰۰ – ۹۰۱ در بغداد، هم زیجی پرداخت که بسیار متداول شد، و ابزارهای نجومی ساخت،او در حلب دفن شد و در مقابر قریش مقبره ای عظیم بر او نهاده شد که هم اکنون مثل قبل نیست ولی می توان آن را دید. ابن ابی الحدید می افزاید: وامّا راویان و مورّخان شیعه معتقدند که از صحابه در نزد رسول خدا ثابت نمانده است مگر شش نفر: علی، طلحه، زبیر، ابودجانه، سهل بن حنیف و عاصم بن ثابت و بعضی از مورّخان شیعه هم نقل کرده اند که از صحابه؛ اعمّ از مهاجر و انصار چهارده نفر ثابت ماندند و ابو بکر و عمر را از این چهارده نفر به شمار نیاورده اند.

داستانهاي بسیاری در مورد دلیل پیدایش این اثر ارزشمند وجود داره؛ بعضی از قصد نوشتن وصیت نامه داریوش اول میگویند، بعضی معتقدند این مکان برای نگاشتن داستانهاي تاریخی خسرو پرویز ساسانی ساخته شده و خیلی از ایرانیها هم باور دارند کـه فرهاد تراش اثر فرهاد کوهکن، قهرمان داستان نظامی گنجوی بوده کـه از عشق شیرین، همسر خسرو پرویز این دیوار را بـه این شکل از دل کوه بـهوجود آورده اسـت. »؛ احد کوهی است که ما را دوست می دارد و ما نیز او را دوست می داریم و آن در کنار دری از درهای بهشت واقع است.

این بنا مانند تاق بستان جز دیدنیهای معروف ایران در کرمانشاه است. علماى تاریخ مدینه گفته اند که عبد اللّه بن جحش که خواهر زاده حمزه(علیه السلام)است نیز در بقعه او مدفون است، و مادر خلیفه الناصر لدین اللّه در سال پانصد و هفتاد قبّه اى عالیه بر قبر آن ها بنا کرد. در این مسیر، سمت راست لشکر اسلام، مشرق مدینه و دقیقا حره شرقی قرار داشته و در سمت غرب آن کوه سلع بوده است. بخش قاعده دیواره بیستون تا ارتفاع 1600 متر از رسوبات ژوراسیک ساخته شده است. 2. مقدار سلفر و ارزش آن که از طرف اداره جیولوجی امریکا تثبیت گردیده است.

احد (به ضم همزه و حا )، نام کوهی است در شمال شهر ((مدینه)) که حدود چهار کیلومتر با مدینه فاصله دارد. در آیه بعد در باره سیصد نفری که پیامبر (ص) را تنها گذاشته و به مدینه بازگشتند آمده است. ای پیامبر بگو که تمامی کار در دست خداوند است. همچنین، طی آن سفرها سیره نویسان گوناگونی را در جهان اسلام دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد. وی با دست راستش که بلند کرده خیر و برکت برای داریوش میخواهد. او همچنین می افزاید: اکثر اصحاب حدیث نقل کرده اند که عثمان پس از سه روز بعد از جنگ؛ به حضور رسول خدا آمد، آن حضرت سؤال کرد: عثمان!

در ضمن به دردهای عمیق خود که از کشتگان و اسرای جنگ بدر در دل داشتند التیام بخشند و بر همان تصمیم در سال سوّم هجرت و یکسال پس از جنگ بدر، پنج هزار نفر جنگجو به فرماندهی ابوسفیان به همراه پانزده نفر از زنان قریش به سرپرستی هند همسر ابوسفیان و با دویست اسب و سه هزار شتر و هفتصد نفر زره دار به سوی مدینه حرکت کردند. آنگاه لباس رزم پوشید و آماده حرکت به سوی اُحُد شد. بر پایه خواست پیامبر(ص) و با راهنمایی یکی از مسلمانان، سپاه اسلام نیمه شب از مسیری به سوی احد حرکت کرد که با مشرکان روبهرو نشود.

۱۲. چشمه شفا در پلخمری از مشهورترین چشمه افغانستان است. ۱۹. چشمه شفا درولایت میدان وردک، ولسوالی بهسود، قریه کجاب میباشد و به نام چشمه اژدها یاد میشود. بعضى از سیره نویسان مى گویند: ابن قمعه، یکى از سربازان اسلام به نام مصعب را به گمان اینکه پیغمبر است با ضربه سختى از پاى درآورد و سپس با صداى بلند فریاد زد: به لات و عزّى سوگند که محمّد کشته شد!

صاحب تتمه ٔ صوان الحکمه از قول ابن سینا آرد: ازاو قوانین منطق را فرا گرفتم و به مسائل و غوامضی برخوردم که ناتلی را به تعجب افکند. سرانجام رسول خدا صلي الله عليه وآله به جايي رسيد که امروزه پل قرار دارد و زمان نماز فرا رسيده بود. مورّخ معروف حلبى در کتاب خود مى نویسد: پیامبر(ص) هنوز به احد نرسیده بود که ضمن بازدید لشکر، گروهى را در میان آنها دید که هرگز ندیده بود. امام علی علیهالسلام وقتی دید در احد ۷۰ نفر از مسلمانان شهید شدند و او علیرغم رشادتها و جانفشانیها از کاروان شهدا جامانده است، دلگیر شد و رفت خدمت رسول خدا که چرا من در احد شهید نشدم؟

این گفتگوها در روزگارانی اتفاق افتاده که امام علی علیهالسلام تنها ۲۵ سال دارد و پسر بزرگش حسن مجتبی تنها یک ماه است که به دنیا آمده است! نسبش به امام سجاد (ع) مىرسد. معادن سلفر در افغانستان، در میان آبهای گرم معدنی و هم به شکل جامد میباشد. 1. برخی از معادن سلفر در اختیار طالبان قرار دارد. یکی از علایم این نقاط ، برآمدن چشمههای آب گرم میباشد که مردم افغانستان غرض علاج استفاده مینمایند. منادى پیامبر خبر را به مردم رساند و در شهر جار زد و فرمود تنها کسانى همراه ما بیایند که در جنگ احد شرکت داشتند.

در غزوه بدر با اینکه تعداد مسلمانان کمتر بود، پیروز شدند، ولی در احد که هم تعداد بیشتری داشتند و هم نزدیک شهر خودشان میجنگیدند، شکست خوردند. پیغمبر(ص) شمشیر خود را که موسوم به ذوالفقار بود، به وى داد. وى داراى «دیوان» شعر است. انسداد دهانه غار ثنایا اقدام تازه ای است که سلفیها به آن مبادرت ورزیده و مرحله دیگری از حمله به تاریخ اسلام را آغاز کردهاند. خالد بن ولید از فرماندهان سپاه قریش با عبور از این تنگه و محاصره مسلمانان نتیجه جنگ را به سود سپاه مکه تغییر داد.

دیدگاهتان را بنویسید